Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.114

Verš

sakhi he, kon tapa kaila gopī-gaṇa
kṛṣṇa-rūpa-sumādhurī, pibi’ pibi’ netra bhari’,
ślāghya kare janma-tanu-mana

Synonyma

sakhi he — Má drahá přítelkyně; kon — jakou; tapa — askezi; kaila — vykonaly; gopī-gaṇa — všechny gopī; kṛṣṇa-rūpa — krásu Pána Kṛṣṇy; su-mādhurī — esenci veškeré sladkosti; pibi' pibi' — pijící a pijící; netra bhari' — plnící oči; ślāghya kare — oslavují; janma-tanu-mana — svá zrození, těla a mysli.

Překlad

„Ó Má drahá přítelkyně, jakou přísnou askezi musely gopī podstoupit, aby mohly očima dosytosti pít Kṛṣṇovu transcendentální krásu a sladkost? Oslavují tak svá zrození, těla i mysli.“