Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.80

Verš

nāhaṁ vipro na ca nara-patir nāpi vaiśyo na śūdro
nāhaṁ varṇī na ca gṛha-patir no vanastho yatir vā
kintu prodyan-nikhila-paramānanda-pūrnāmṛtābdher
gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ

Synonyma

na — ne; aham — Já; vipraḥbrāhmaṇa; na — ne; ca — také; nara-patiḥ — král či kṣatriya; na — ne; api — také; vaiśyaḥ — náležející ke třídě obchodníků; na — ne; śūdraḥ — náležející ke třídě dělníků; na — ne; aham — Já; varṇī — patřící k jakékoliv kastě neboli brahmacārī (Brahmacārī může patřit k jakékoliv kastě. Každý se může stát brahmacārīm neboli žít v celibátu.); na — ne; ca — také; gṛha-patiḥ — hospodář; no — ne; vana-sthaḥvānaprastha neboli ten, kdo zanechal rodinného života a odešel do lesa, aby se naučil odpoutanosti od rodinného života; yatiḥ — poutník či odříkavý mnich; — ani; kintu — ale; prodyan — zářícího; nikhila — vesmírnou; parama-ānanda — s transcendentální blažeností; pūrṇa — úplného; amṛta-abdheḥ — jenž je oceánem nektaru; gopī-bhartuḥ — Nejvyššího Pána, který udržuje naživu gopī; pada-kamalayoḥ — dvou lotosových nohou; dāsa — služebníka; dāsa-anudāsaḥ — služebník služebníka.

Překlad

„,Nejsem brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya ani śūdra. Nejsem ani brahmacārī, hospodář, vānaprastha nebo sannyāsī. Považuji se pouze za služebníka služebníka služebníka lotosových nohou Pána Śrī Kṛṣṇy, udržovatele gopī. Je jako oceán nektaru a je příčinou vesmírné transcendentální blaženosti. A Jeho existence vždy září.̀“

Význam

Toto je verš 74 z Padyāvalī, sbírky veršů, kterou sestavil Śrīla Rūpa Gosvāmī.