Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.184

Verš

yadyapi rājāra dekhi’ hāḍira sevana
prasanna hañāche tāṅre milibāre mana

Synonyma

yadyapi — i když; rājāra — krále; dekhi' — vidící; hāḍira sevana — službu metaře; prasanna hañāche — byl spokojený; tāṅre milibāre — setkat se s ním; mana — jeho mysl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu už byl uspokojený královým chováním, protože král přijal službu metaře Pána Jagannātha. Proto si Pán Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti přál se s králem setkat.