Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.108

Verš

pūrṇa kumbha lañā āise śata bhakta-gaṇa
śūnya ghaṭa lañā yāya āra śata jana

Synonyma

pūrṇa kumbha — nádoby plné vody; lañā — beroucí; āise — přicházejí; śata bhakta-gaṇa — stovky oddaných; śūnya ghaṭa — prázdnou nádobu; lañā — beroucí zpět; yāya — jdou; āra — další; śata jana — stovky mužů.

Překlad

Stovky oddaných přinášely nádoby s vodou a stovky jich zase prázdné nádoby odnášely, aby je znovu naplnily.