Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.77

Verš

śuniyā ānandita haila śacīmātāra mana
śrīvāsādi āra yata yata bhakta-gaṇa

Synonyma

śuniyā — když slyšela; ānandita — velmi šťastná; haila — stala se; śacī-mātāra — matky Śacī; mana — mysl; śrīvāsa-ādi — v čele se Śrīvāsem; āra — a ostatní; yata yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní.

Překlad

Tato dobrá zpráva matku Śacī i všechny ostatní oddané z Navadvípu v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem velmi potěšila.