Skip to main content

Text 125

Text 125

Verš

Texto

sarvatra ‘vyāpaka’ prabhura sadā sarvatra vāsa
ihāte saṁśaya yāra, sei yāya nāśa
sarvatra ‘vyāpaka’ prabhura sadā sarvatra vāsa
ihāte saṁśaya yāra, sei yāya nāśa

Synonyma

Palabra por palabra

sarvatra — všude; vyāpaka — rozšířeného; prabhura — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; sadā — neustále; sarvatra — všude; vāsa — sídlo; ihāte — o tom; saṁśaya — pochyby; yāra — čí; sei — on; yāya nāśa — bude zničen.

sarvatra — en todas partes; vyāpaka — penetrar; prabhura — de la Suprema Personalidad de Dios; sadā — siempre; sarvatra — por todas partes; vāsa — residencia; ihāte — acerca de esto; saṁśaya — duda; yāra — de quien; sei — él; yāya nāśa — es destruido.

Překlad

Traducción

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je všeprostupující, a proto sídlí všude. Každý, kdo o tom pochybuje, bude zničen.

La Suprema Personalidad de Dios es omnipresente, de modo que reside en todas partes. Todo el que dude de esto será destruido.