Skip to main content

Text 125

Text 125

Texto

Verš

sarvatra ‘vyāpaka’ prabhura sadā sarvatra vāsa
ihāte saṁśaya yāra, sei yāya nāśa
sarvatra ‘vyāpaka’ prabhura sadā sarvatra vāsa
ihāte saṁśaya yāra, sei yāya nāśa

Palabra por palabra

Synonyma

sarvatra — en todas partes; vyāpaka — penetrar; prabhura — de la Suprema Personalidad de Dios; sadā — siempre; sarvatra — por todas partes; vāsa — residencia; ihāte — acerca de esto; saṁśaya — duda; yāra — de quien; sei — él; yāya nāśa — es destruido.

sarvatra — všude; vyāpaka — rozšířeného; prabhura — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; sadā — neustále; sarvatra — všude; vāsa — sídlo; ihāte — o tom; saṁśaya — pochyby; yāra — čí; sei — on; yāya nāśa — bude zničen.

Traducción

Překlad

La Suprema Personalidad de Dios es omnipresente, de modo que reside en todas partes. Todo el que dude de esto será destruido.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je všeprostupující, a proto sídlí všude. Každý, kdo o tom pochybuje, bude zničen.