Skip to main content

Text 125

Text 125

Verš

Text

sarvatra ‘vyāpaka’ prabhura sadā sarvatra vāsa
ihāte saṁśaya yāra, sei yāya nāśa
sarvatra ‘vyāpaka’ prabhura sadā sarvatra vāsa
ihāte saṁśaya yāra, sei yāya nāśa

Synonyma

Synonyms

sarvatra — všude; vyāpaka — rozšířeného; prabhura — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; sadā — neustále; sarvatra — všude; vāsa — sídlo; ihāte — o tom; saṁśaya — pochyby; yāra — čí; sei — on; yāya nāśa — bude zničen.

sarvatra — everywhere; vyāpaka — pervading; prabhura — of the Supreme Personality of Godhead; sadā — always; sarvatra — everywhere; vāsa — residence; ihāte — about this; saṁśaya — doubt; yāra — of whom; sei — he; yāya nāśa — becomes annihilated.

Překlad

Translation

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je všeprostupující, a proto sídlí všude. Každý, kdo o tom pochybuje, bude zničen.

The Supreme Personality of Godhead is all-pervasive, and therefore He resides everywhere. Anyone who doubts this will be annihilated.