Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.224

Verš

kṛṣṇe avatārite advaita pratijñā karilā
jala-tulasī diyā pūjā karite lāgilā

Synonyma

kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇu; avatārite — přimět, aby sestoupil; advaita — Advaita Ācārya; pratijñā — slib; karilā — složil; jala-tulasī — vodu z Gangy a lístky tulasī; diyā — obětující; pūjā — uctívání; karite — provádět; lāgilā — začal.

Překlad

Advaita Ācārya byl odhodlaný osvobodit všechny pokleslé duše, a tak se rozhodl, že přiměje Kṛṣṇu, aby sestoupil. S tímto slibem začal Pána uctívat vodou z Gangy a lístky tulasī.