Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.223

Verš

jagat-nistāra lāgi’ karena cintana
avaiṣṇava-jagat kemane ha-ibe mocana?

Synonyma

jagat-nistāra — osvobození lidí celého světa; lāgi' — pro; karena cintana — neustále myslel; avaiṣṇava — plný neoddaných; jagat — celý svět; kemane — jak; ha-ibe mocana — bude osvobozen.

Překlad

Advaita Ācārya byl neustále pohroužený v myšlenkách na to, jak osvobodit pokleslé duše celého světa. Přemýšlel: „Celý svět je plný neoddaných. Jak získají osvobození?“

Význam

VÝZNAM: Śrīla Advaita Ācārya zde udává standard pro ācāryi vaiṣṇavské sampradāyi. Ācārya musí neustále dychtit po osvobození pokleslých duší. Člověk, který založí chrám nebo maṭh, aby využíval sentimenty lidí a živil se z toho, co lidé přispívají na uctívání Božstva, nemůže být označen jako gosvāmī nebo ācārya. Za ācāryu má být považován ten, kdo zná závěry śāster, kráčí ve stopách svých předchůdců a snaží se kázat učení bhakti po celém světě. Rolí ācāryi není živit se chrámovými příjmy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říkal, že ten, kdo se živí ukazováním Božstva v chrámu, není ācārya ani gosvāmī. Bylo by pro něho lepší, kdyby se ujal práce metaře, protože to je poctivější způsob obživy.