Skip to main content

Text 22

Text 22

Verš

Texto

punaḥ punaḥ piyāiyā haya mahāmatta
nāce, kānde, hāse, gāya, yaiche mada-matta
punaḥ punaḥ piyāiyā haya mahāmatta
nāce, kānde, hāse, gāya, yaiche mada-matta

Synonyma

Palabra por palabra

punaḥ punaḥ — znovu a znovu; piyāiyā — nutící pít; haya — stává se; mahā-matta — vysoce extatický; nāce — tančí; kānde — pláče; hāse — směje se; gāya — zpívá; yaiche — jako když; mada-matta — je opilý.

punaḥ punaḥ — una y otra vez; piyāiyā — haciendo beber; haya — se vuelve; mahā-matta — muy extático; nāce — baila; kānde — llora; hāse — ríe; gāya — canta; yaiche — como si; mada-matta — está embriagado.

Překlad

Traducción

Samotní členové Śrī Pañca-tattvy znovu a znovu tančili, čímž usnadňovali pití nektarové lásky k Bohu. Tančili, plakali, smáli se a zpívali jako šílení, a tak rozdávali lásku k Bohu.

Śrī Pañca-tattva bailaban y bailaban, y así, hicieron más fácil poder beber el néctar del amor por Dios. Bailaron, lloraron, rieron y cantaron como locos, y de esta manera distribuyeron el amor por Dios.

Význam

Significado

Lidé obvykle nechápou skutečný význam zpívání a tančení. Śrī Śrīnivāsa Ācārya popisuje Gosvāmī slovy: kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau – toto zpívání a tancování nepředváděl jen Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými společníky, ale i šest Gosvāmīch v následující generaci. Současné hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se drží stejného principu, a proto na základě pouhého zpívání a tančení získáváme příznivý ohlas po celém světě. Tento tanec a zpěv však netvoří součást tohoto hmotného světa. Jsou to skutečně transcendentální činnosti, protože čím více člověk tančí a zpívá, tím více může vychutnávat nektar transcendentální lásky k Bohu.

En general, la gente no puede comprender el verdadero significado de cantar y bailar. Al describir a los Gosvāmīs, Śrīnivāsa Ācārya afirma: kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau: No sólo Śrī Caitanya Mahāprabhu y Sus compañeros mostraron esta manera de cantar y bailar, sino que los Seis Gosvāmīs la continuaron en la generación siguiente. El actual movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa sigue el mismo principio, y por tanto, sólo cantando y bailando, hemos encontrado acogida favorable por todo el mundo. Sin embargo, hay que comprender que esta manera de cantar y bailar no pertenece a este mundo material. Se trata en realidad de actividades trascendentales, porque cuanto más se entrega alguien al canto y a la danza, más puede saborear el néctar del amor trascendental por Dios.