Skip to main content

Text 22

ТЕКСТ 22

Verš

Текст

punaḥ punaḥ piyāiyā haya mahāmatta
nāce, kānde, hāse, gāya, yaiche mada-matta
пуна пуна пийий хайа махматта
нче, кнде, хсе, гйа, йаичхе мада-матта

Synonyma

Пословный перевод

punaḥ punaḥ — znovu a znovu; piyāiyā — nutící pít; haya — stává se; mahā-matta — vysoce extatický; nāce — tančí; kānde — pláče; hāse — směje se; gāya — zpívá; yaiche — jako když; mada-matta — je opilý.

пуна пуна — снова и снова; пийий — давая испить; хайа — становится; мах-матта — блаженным; нче — танцует; кнде — восклицает; хсе — смеется; гйа — поет; йаичхе — как; мада-матта — пьяный.

Překlad

Перевод

Samotní členové Śrī Pañca-tattvy znovu a znovu tančili, čímž usnadňovali pití nektarové lásky k Bohu. Tančili, plakali, smáli se a zpívali jako šílení, a tak rozdávali lásku k Bohu.

Шри Панча-таттва танцевала снова и снова, и нектарная любовь к Богу становилась все более доступной для людей. Члены Панча-таттвы танцевали, громко восклицали, смеялись и пели, словно безумные; именно так они раздавали любовь к Богу.

Význam

Комментарий

Lidé obvykle nechápou skutečný význam zpívání a tančení. Śrī Śrīnivāsa Ācārya popisuje Gosvāmī slovy: kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau – toto zpívání a tancování nepředváděl jen Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými společníky, ale i šest Gosvāmīch v následující generaci. Současné hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se drží stejného principu, a proto na základě pouhého zpívání a tančení získáváme příznivý ohlas po celém světě. Tento tanec a zpěv však netvoří součást tohoto hmotného světa. Jsou to skutečně transcendentální činnosti, protože čím více člověk tančí a zpívá, tím více může vychutnávat nektar transcendentální lásky k Bohu.

Люди обычно не понимают истинного значения пения и танцев. Описывая шестерых Госвами Вриндавана, Шриниваса Ачарья говорит: кшоткӣртана-гна-нартана-парау — пению и танцам предавались не только Господь Чайтанья Махапрабху и Его спутники; шестеро Госвами в следующем поколении тоже следовали их примеру. В наше время участники Движения сознания Кришны придерживаются того же принципа, и благодаря пению и танцам это Движение снискало популярность во всем мире. Однако не следует забывать, что подобное пение и танцы не принадлежат к материальному миру. Это духовная деятельность, и потому чем больше человек занимается ею, тем явственнее он ощущает нектар божественной любви к Богу.