Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.22

Verš

punaḥ punaḥ piyāiyā haya mahāmatta
nāce, kānde, hāse, gāya, yaiche mada-matta

Synonyma

punaḥ punaḥ — znovu a znovu; piyāiyā — nutící pít; haya — stává se; mahā-matta — vysoce extatický; nāce — tančí; kānde — pláče; hāse — směje se; gāya — zpívá; yaiche — jako když; mada-matta — je opilý.

Překlad

Samotní členové Śrī Pañca-tattvy znovu a znovu tančili, čímž usnadňovali pití nektarové lásky k Bohu. Tančili, plakali, smáli se a zpívali jako šílení, a tak rozdávali lásku k Bohu.

Význam

Lidé obvykle nechápou skutečný význam zpívání a tančení. Śrī Śrīnivāsa Ācārya popisuje Gosvāmī slovy: kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau – toto zpívání a tancování nepředváděl jen Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými společníky, ale i šest Gosvāmīch v následující generaci. Současné hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se drží stejného principu, a proto na základě pouhého zpívání a tančení získáváme příznivý ohlas po celém světě. Tento tanec a zpěv však netvoří součást tohoto hmotného světa. Jsou to skutečně transcendentální činnosti, protože čím více člověk tančí a zpívá, tím více může vychutnávat nektar transcendentální lásky k Bohu.