Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.23

Verš

pātrāpātra-vicāra nāhi, nāhi sthānāsthāna
yei yāṅhā pāya, tāṅhā kare prema-dāna

Synonyma

pātra — příjemce; apātra — kdo není příjemce; vicāra — úvaha; nāhi — není nikdo; nāhi — není nikdo; sthāna — příznivé místo; asthāna — nepříznivé místo; yei — kdokoliv; yāṅhā — kdekoliv; pāya — dostane příležitost; tāṅhā — pouze tam; kare — činí; prema-dāna — rozdávání lásky k Bohu.

Překlad

Při rozdávání lásky k Bohu Caitanya Mahāprabhu a Jeho společníci nebrali v úvahu, kdo je vhodný příjemce a kdo ne nebo které místo je vhodné a které ne. Nekladli si žádné podmínky. Členové Pañca-tattvy rozdávali lásku k Bohu, kdekoliv se naskytla příležitost.

Význam

Jistí darebáci se opovažují vystupovat proti misi Pána Caitanyi a vytýkají hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, že přijímá Evropany a Američany za brāhmaṇy a udílí jim sannyās. Zde však nacházíme autorizovaný výrok, že při rozdávání lásky k Bohu bychom se neměli ohlížet na to, zda jsou jejími příjemci Evropané, Američané, hinduisté, muslimové a podobně. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy by se mělo šířit všude a ty, kdo se takto stanou vaiṣṇavy, je třeba považovat za vznešenější, než jsou brāhmaṇové, hinduisté či Indové. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl, aby se Jeho jméno rozšířilo do každého města a vesnice na povrchu této planety. Když se tedy toto učení Caitanyi Mahāprabhua šíří po celém světě, proč by ti, kdo ho přijali, neměli být považováni za vaiṣṇavy, brāhmaṇy a sannyāsī? Tyto hloupé argumenty někdy předkládají závistiví darebáci, ale oddaní vědomí si Kṛṣṇy na ně nedbají. My přísně následujeme zásady dané Pañca-tattvou.