Skip to main content

Text 22

Text 22

Verš

Text

punaḥ punaḥ piyāiyā haya mahāmatta
nāce, kānde, hāse, gāya, yaiche mada-matta
punaḥ punaḥ piyāiyā haya mahāmatta
nāce, kānde, hāse, gāya, yaiche mada-matta

Synonyma

Synonyms

punaḥ punaḥ — znovu a znovu; piyāiyā — nutící pít; haya — stává se; mahā-matta — vysoce extatický; nāce — tančí; kānde — pláče; hāse — směje se; gāya — zpívá; yaiche — jako když; mada-matta — je opilý.

punaḥ punaḥ — again and again; piyāiyā — causing to drink; haya — becomes; mahā-matta — highly ecstatic; nāce — dances; kānde — cries; hāse — laughs; gāya — chants; yaiche — as if; mada-matta — one is drunk.

Překlad

Translation

Samotní členové Śrī Pañca-tattvy znovu a znovu tančili, čímž usnadňovali pití nektarové lásky k Bohu. Tančili, plakali, smáli se a zpívali jako šílení, a tak rozdávali lásku k Bohu.

Śrī Pañca-tattva themselves danced again and again and thus made it easier to drink nectarean love of Godhead. They danced, cried, laughed and chanted like madmen, and in this way they distributed love of Godhead.

Význam

Purport

Lidé obvykle nechápou skutečný význam zpívání a tančení. Śrī Śrīnivāsa Ācārya popisuje Gosvāmī slovy: kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau – toto zpívání a tancování nepředváděl jen Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými společníky, ale i šest Gosvāmīch v následující generaci. Současné hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se drží stejného principu, a proto na základě pouhého zpívání a tančení získáváme příznivý ohlas po celém světě. Tento tanec a zpěv však netvoří součást tohoto hmotného světa. Jsou to skutečně transcendentální činnosti, protože čím více člověk tančí a zpívá, tím více může vychutnávat nektar transcendentální lásky k Bohu.

People generally cannot understand the actual meaning of chanting and dancing. Describing the Gosvāmīs, Śrī Śrīnivāsa Ācārya stated, kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau: not only did Lord Caitanya Mahāprabhu and His associates demonstrate this chanting and dancing, but the six Gosvāmīs also followed in the next generation. The present Kṛṣṇa consciousness movement follows the same principle, and therefore simply by chanting and dancing we have received good responses all over the world. It is to be understood, however, that this chanting and dancing do not belong to this material world. They are actually transcendental activities, for the more one engages in chanting and dancing, the more he can taste the nectar of transcendental love of Godhead.