Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.154

Verš

pitā-mātā māri’ khāo — ebā kon dharma
kon bale kara tumi e-mata vikarma

Synonyma

pitā-mātā — otce a matku; māri' — poté, co zabiješ; khāo — jíš; ebā — toto; kon — jaký druh; dharma — náboženství; kon bale — na základě čeho; kara — pácháš; tumi — ty; e-mata — takové; vikarma — hříšné činnosti.

Překlad

„Jelikož jsou býk a kráva tvým otcem a matkou, jak je můžeš zabíjet a jíst? Co je to za náboženskou zásadu? Kde bereš tu odvahu dopouštět se tak hříšných činností?“

Význam

Každý může pochopit, že pijeme mléko od krav a že býky využíváme při získávání zemědělských produktů. Jelikož nám náš vlastní otec dává obiloviny a naše matka mléko, díky kterému žijeme, jsou kráva a býk pokládáni za našeho otce a matku. Podle védské civilizace existuje sedm matek, a kráva je jednou z nich. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto napadl muslima Kázího slovy: „Jaké náboženské zásady následuješ, když zabíjíš svého otce a matku a jíš je?“ V žádné civilizované společnosti se nikdo neopováží zabít svého otce a matku, aby je snědl. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto muslimské náboženství zpochybnil jako systém, kde se zabíjí vlastní otec a matka. V křesťanství je také základním přikázáním „Nezabiješ.“ Křesťané však toto přikázání porušují a jsou velkými odborníky na zabíjení a otvírání jatek. První předpis v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je, že nikomu není dovoleno jíst jakékoliv maso. Nehraje roli, je-li to maso krávy nebo kozy, ale zvláště zdůrazňujeme zákaz jedení kravského masa, protože podle śāstry je kráva naší matkou. Śrī Caitanya Mahāprabhu se tak vyslovil proti zabíjení krav muslimy.