Skip to main content

Bg. 2.49

Verš

dūreṇa hy avaraṁ karma
buddhi-yogād dhanañ-jaya
buddhau śaranam anviccha
kṛpaṇāḥ phala-hetavaḥ

Synonyma

dūreṇa — zanech daleko; hi — jistě; avaram — odporné; karma — činnosti; buddhi-yogāt — na základě vědomí Kṛṣṇy; dhanañjaya — ó Dhanañjayo; buddhau — s takovým vědomím; śaraṇam — úplné odevzdání se; anviccha — ucházej se; kṛpaṇāḥ — lakomci; phala-hetavaḥ — ti, kteří touží po plodech svých činů.

Překlad

Vykonáváním oddané služby zanech daleko všechny odporné činnosti a s tímto vědomím se odevzdej Pánu. Ti, kdo se chtějí těšit z plodů své práce, jsou lakomci, Dhanañjayo.

Význam

Ten, kdo skutečně pochopil, že jeho přirozené postavení je být věčným služebníkem Pána, se odmítne zaměstnávat jinak než prací spojenou s vědomím Kṛṣṇy. Jak již bylo vysvětleno, buddhi-yoga znamená transcendentální láskyplná služba Pánu. Tato oddaná služba je pro živou bytost tou správnou cestou. Jedině lakomci se chtějí těšit z plodů své práce, aby se tak jen více zapletli do pout hmoty. Všechny činnosti kromě jednání s vědomím Kṛṣṇy jsou odporné, protože konatele trvale udržují v koloběhu zrození a smrti. Nikdo by proto neměl chtít být příčinou jednání. Každý má dělat vše s vědomím Kṛṣṇy, pro Kṛṣṇovu spokojenost. Lakomci nevědí, jak používat bohatství, které získají přízní osudu nebo těžkou prací. Je třeba vynaložit všechnu energii na jednání s vědomím Kṛṣṇy — tím bude život úspěšný. Nešťastníci tak jako lakomci však svou lidskou energii ve službě Pánu nepoužívají.