Skip to main content

Bg. 2.48

Verš

yoga-sthaḥ kuru karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā dhanañ-jaya
siddhy-asiddhyoḥ samo bhūtvā
samatvaṁ yoga ucyate

Synonyma

yoga-sthaḥ — vyrovnaný; kuru — konej; karmāṇi — své povinnosti; saṅgam — ulpívání; tyaktvā — zříkající se; dhanañjaya — ó Arjuno; siddhi-asiddhyoḥ — v úspěchu i neúspěchu; samaḥ — vyrovnaný; bhūtvā — stát se; samatvam — vyrovnanost; yogaḥ — yoga; ucyate — nazývá se.

Překlad

Ó Arjuno, zřekni se všeho ulpívání na úspěchu či neúspěchu a konej svou povinnost vyrovnaně. Taková vyrovnanost se nazývá yoga.

Význam

Kṛṣṇa Arjunovi říká, že má jednat na úrovni yogy. Co je yoga? Je to soustředění mysli na Nejvyššího pomocí ovládání věčně neklidných smyslů. A kdo je Nejvyšší? Samotný Pán. Jelikož On sám Arjunovi říká, aby bojoval, výsledky se Arjuny netýkají. Zisk či vítězství je věcí Kṛṣṇy; Arjunovi Pán pouze radí, aby jednal podle Jeho pokynů. Řídit se Kṛṣṇovými pokyny je skutečná yoga, a to je také podstata činností v procesu rozvíjení vědomí Kṛṣṇy. Jedině díky vědomí Kṛṣṇy se lze zříci vlastnického pocitu. Je nutné se stát služebníkem Kṛṣṇy neboli služebníkem Kṛṣṇova služebníka. To je správný způsob, jak plnit povinnost s vědomím Kṛṣṇy, a to samo může živé bytosti pomoci jednat na úrovni yogy.

Arjuna je kṣatriya, a jako takový má své místo v systému varṇāśrama-dharmy. Ve Viṣṇu Purāṇě je řečeno, že cílem varṇāśrama-dharmy je uspokojit Viṣṇua. Nikdo by neměl uspokojovat sám sebe, jak je pravidlem v hmotném světě — každý by měl uspokojovat Kṛṣṇu. Pokud tedy někdo neuspokojuje Kṛṣṇu, nemůže správně dodržovat zásady varṇāśrama-dharmy. Arjuna zde nepřímo dostal radu, aby jednal tak, jak mu Kṛṣṇa říká.