Skip to main content

Bg. 18.15

Verš

śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ

Synonyma

śarīra — tělem; vāk — mluvou; manobhiḥ — myslí; yat — kterými; karma — jednání; prārabhate — začíná; naraḥ — osoba; nyāyyam — správné; — nebo; viparītam — opak; — nebo; pañca — pět; ete — všech těchto; tasya — jeho; hetavaḥ — příčiny.

Překlad

Cokoliv správného nebo špatného osoba koná tělem, myslí nebo slovy, je způsobeno těmito pěti činiteli.

Význam

Zde jsou dvě velmi důležitá slova — správný a špatný. Správné jednání je to, které je v souladu s pokyny danými v písmech, a špatné je to, které zásadám písem odporuje. Úplné vykonání čehokoliv si však vždy vyžaduje těchto pět činitelů.