Skip to main content

Bg. 18.16

Verš

tatraivaṁ sati kartāram
ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
paśyaty akṛta-buddhitvān
na sa paśyati durmatiḥ

Synonyma

tatra — tam; evam — tak; sati — jsoucí; kartāram — konatel; ātmānam — sám sebe; kevalam — jedině; tu — ale; yaḥ — každý, kdo; paśyati — vidí; akṛta-buddhitvāt — kvůli nedostávající se inteligenci; na — nikdy; saḥ — on; paśyati — vidí; durmatiḥ — pošetilý.

Překlad

Ten, kdo považuje za jediného konatele sebe, aniž by bral v úvahu těchto pět faktorů, proto není příliš inteligentní a nevidí věci v pravém světle.

Význam

Pošetilec nedovede pochopit, že Nadduše dlí jakožto přítel v jeho nitru a řídí jeho činnosti. Hmotnými příčinami jsou místo, konatel, úsilí a smysly, nicméně konečnou příčinou je Nejvyšší, Osobnost Božství. Nikdo proto nemá vidět jen čtyři hmotné příčiny, ale i svrchovanou bezprostřední příčinu. Ten, kdo nevidí Nejvyššího, považuje za jediného konatele sebe samotného, a nedostává se mu tedy inteligence.