Skip to main content

СЕДМА ГЛАВА

Знание за Абсолюта

ТЕКСТ 1:
Върховният Бог каза: Сега чуй, о, сине на Пр̣тха̄, как чрез практикуване на йога в пълно съзнание за мен, с ум, привързан към мен, можеш без съмнение да ме опознаеш напълно.
ТЕКСТ 2:
Сега ще изложа пред теб подробно това феноменално и божествено познание. Когато го узнаеш, няма да ти остане нищо повече за научаване.
ТЕКСТ 3:
Сред хилядите хора един може да се стреми към съвършенство, а сред постигналите съвършенство трудно ще се намери някой, който наистина да ме познава.
ТЕКСТ 4:
Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, интелигентност и фалшиво его – тези осем елемента съставят моите отделени материални енергии.
ТЕКСТ 5:
Освен тях, о, силноръки Арджуна, има и друга, висша моя енергия. Тя обхваща живите същества, които използват ресурсите на нисшата материална природа.
ТЕКСТ 6:
Всички сътворени същества произлизат от тези две природи. Знай със сигурност, че Аз съм източникът и унищожението на всичко в този свят – материално и духовно.
ТЕКСТ 7:
О, завоевателю на богатства, няма истина, по-висша от мен. Всичко се крепи на мен – като перли, нанизани на конец.
ТЕКСТ 8:
О, сине на Кунтӣ, Аз съм вкусът на водата, светлината на Слънцето и Луната, сричката ом̇ във ведическите мантри; Аз съм звукът в етера и талантът у човека.
ТЕКСТ 9:
Аз съм изначалното благоухание на земята и топлината на огъня. Аз съм животът на всичко живо. Аз съм аскетизмът на аскетите.
ТЕКСТ 10:
О, сине на Пр̣тха̄, знай че Аз съм изначалното семе на всичко съществуващо, разумът на мъдрите и величието на могъщите.
ТЕКСТ 11:
Аз съм силата на силния, освободен от страсти и желания. Аз съм сексуалният живот, който не противоречи на религиозните принципи, о, господарю на Бха̄ратите (Арджуна).
ТЕКСТ 12:
Знай, че всички състояния на съществуване – в гун̣ата на доброто, страстта или невежеството – се проявяват чрез моята енергия. Аз съм всичко, но съм независим. Аз не съм подвластен на материалните гун̣и, напротив – те са вътре в мен.
ТЕКСТ 13:
Заблуден от трите гун̣и (добро, страст и невежество), светът не знае за мен; Аз съм над гун̣ите и съм неизчерпаем.
ТЕКСТ 14:
Тази моя божествена енергия, състояща се от трите гун̣и на материалната природа, се преодолява трудно. Но тези, които ми се отдадат, лесно ще я превъзмогнат.
ТЕКСТ 15:
Безбожниците, които са много глупави; тези, които са най-нисши сред хората; тези, чието знание е отнето от илюзията, и тези с атеистичната природа на демони не се отдават на мен.
ТЕКСТ 16:
О, най-добър сред всички Бха̄рати, четири вида благочестиви хора започват да ми служат предано – нещастните, желаещите богатство, любознателните и търсещите знание за Абсолюта.
ТЕКСТ 17:
От тях този, който има пълно знание и постоянно служи с чиста преданост, е най-добрият. Понеже Аз съм му много скъп, и той ми е много скъп.
ТЕКСТ 18:
Всички тези предани несъмнено са възвишени души, но онзи, който е установен в знание за мен, Аз приемам точно като себе си. С трансценденталното си служене той със сигурност ще достигне мен – най-висшата и съвършена цел.
ТЕКСТ 19:
След многократно раждане и смърт, този, който наистина има знание, ми се отдава, разбирайки, че Аз съм причината на всички причини и всичко съществуващо. Такава велика душа се среща много рядко.
ТЕКСТ 20:
Хората, изгубили интелигентността си поради материални желания, почитат полубоговете и следват предписанията за обожание според собствената си природа.
ТЕКСТ 21:
Аз съм в сърцето на всекиго като Свръхдуша. Щом някой желае да почита даден полубог, Аз укрепвам вярата му, за да може той да се посвети на това божество.
ТЕКСТ 22:
Изпълнен с вяра, той се старае да почита даден полубог и постига желаното. Но всъщност единствено Аз дарявам благата.
ТЕКСТ 23:
Хората с ниска интелигентност почитат полубоговете, но резултатите от това са нищожни и временни. Тези, които обожават полубоговете, достигат техните планети, а моите предани накрая идват във върховната ми обител.
ТЕКСТ 24:
Неинтелигентните хора изобщо не ме познават и мислят, че Аз, Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а, преди съм бил безличностен, а сега съм приел тази личностна форма. Поради оскъдното си знание те не познават моята висша природа – нетленна и върховна.
ТЕКСТ 25:
Никога не се явявам пред глупавите и невежите. За тях съм скрит от моята вътрешна енергия и те не знаят, че Аз съм нероден и неизчерпаем.
ТЕКСТ 26:
О, Арджуна, като Бог, Аз зная всичко, което се е случило в миналото, всичко, което се случва в настоящето, и всичко, което ще се случи в бъдеще. Аз познавам всички живи същества, но мен никой не ме познава.
ТЕКСТ 27:
О, потомъко на Бхарата, о, победителю на враговете, всички живи същества се раждат в заблуда, объркани от двойственостите, които възникват от желание и омраза.
ТЕКСТ 28:
Личностите, вършили благочестиви дела в този и в предишни животи, напълно прекратили греховните дейности, се освобождават от двойственостите на илюзията и с решителност се заемат да ми служат.
ТЕКСТ 29:
Интелигентните, които полагат усилия да се освободят от старост и смърт, приемат убежище при мен, като ми служат с любов. Те са действително Брахман, защото знаят всичко за трансценденталните дейности.
ТЕКСТ 30:
Личностите в пълно съзнание за мен, които ме познават като главен принцип на материалното проявление, на полубоговете и на всички методи за жертвоприношение, могат да ме разберат, мен – Върховната Божествена Личност, дори в мига на смъртта.