Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 7.22

Текст

са тая̄ шраддхая̄ юктас
тася̄ра̄дханам ӣхате
лабхате ча татах̣ ка̄ма̄н
маяива вихита̄н хи та̄н

Дума по дума

сах̣ – той; тая̄ – с това; шраддхая̄ – вдъхновение; юктах̣ – надарен; тася – на този полубог; а̄ра̄дханам – за почитането; ӣхате – той се стреми; лабхате – получава; ча – и; татах̣ – от това; ка̄ма̄н – неговите желания; мая̄ – от мен; ева – единствено; вихита̄н – уреждат; хи – несъмнено; та̄н – тези.

Превод

Изпълнен с вяра, той се старае да почита даден полубог и постига желаното. Но всъщност единствено Аз дарявам благата.

Коментар

Полубоговете не могат да благославят поклонниците си без позволението на Върховния Бог. Живото същество може да забрави, че всичко принадлежи на Върховния, но полубоговете не забравят. Почитането на полубоговете и получаването на желаните резултати зависи от Върховната Божествена Личност, а не от полубоговете. Неинтелигентните хора не знаят това и глупаво отиват при полубоговете, за да получат блага. А чистият предан, когато се нуждае от нещо, моли единствено Върховния Бог; но молбата за материални блага не му е присъща. Обезумели да удовлетворят желанията си, обикновено хората се обръщат към полубоговете. Това става, когато желаят нещо незаслужено и Върховният не изпълни желанието им. В Чайтаня чарита̄мр̣та се казва, че който обожава Върховния Бог и в същото време жадува материално наслаждение, си противоречи в желанията. Преданото служене на Бога и почитането на полубоговете са несъизмерими – почитането на един полубог е материално, а преданото служене на Върховния е изцяло духовно.

Материалните желания са препятствия за живото същество, желаещо да се завърне при Бога. Затова чистият предан не е даряван с материалните облаги, жадувани от неинтелигентните хора, които предпочитат да обожават полубоговете в материалния свят, вместо да служат предано на Върховния Бог.