Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 7.13

Текст

трибхир гун̣а-маяир бха̄ваир
ебхих̣ сарвам идам джагат
мохитам на̄бхиджа̄на̄ти
ма̄м ебхях̣ парам авяям

Дума по дума

трибхих̣ – трите; гун̣а-маяих̣ – състоящ се от гун̣ите; бха̄ваих̣ – от състоянията на съществуване; ебхих̣ – всички тези; сарвам – цялото; идам – тази; джагат – Вселена; мохитам – заблудена; на абхиджа̄на̄ти – не познава; ма̄м – мен; ебхях̣ – над тези; парам – Върховният; авяям – неизчерпаем.

Превод

Заблуден от трите гун̣и (добро, страст и невежество), светът не знае за мен; Аз съм над гун̣ите и съм неизчерпаем.

Коментар

Целият свят е запленен от трите гун̣и на материалната природа. Хората, объркани от тях, не могат да разберат, че Върховният Бог Кр̣ш̣н̣а е трансцендентален по отношение на тази материална природа.

Всяко живо същество, под влияние на материалната природа, има определен вид тяло и съответните психологични и биологични дейности. Има четири класи хора, действащи в трите гун̣и на природата. Тези, които са само в гун̣ата на доброто, се наричат бра̄хман̣и; тези, които са само в гун̣ата на страстта, се наричат кш̣атрии; в гун̣ите на страстта и невежеството се наричат вайши, които са изцяло в невежество се наричат шӯдри. По-нисши са животните или водещите животински живот. Но тези обозначения не са постоянни. Аз мога да съм бра̄хман̣а, кш̣атрия, вайшя или какъвто и да е, но във всички случаи този живот е временен. И въпреки че е временен и не знаем какви ще бъдем в следващия си живот, под влияние на илюзорната енергия, ние се отъждествяваме с материалното тяло и мислим, че сме американци, индийци, руснаци, или пък бра̄хман̣и, християни, мюсюлмани и т.н. И оплетени в гун̣ите на материалната природа, забравяме за Върховния Господ, който е над всички гун̣и. Бог Кр̣ш̣н̣а казва, че живите същества, заблудени от тези три гун̣и на природата, не разбират, че отвъд материалната среда се намира Върховната Божествена Личност.

Има много видове живи същества – хора, полубогове, животни и т.н. – всички те се намират под влиянието на материалната природа и са забравили трансценденталната Божествена Личност. Онези, които се намират в гун̣ите на страстта и невежеството, а дори и тези, в гун̣ата на доброто, не могат да достигнат разбиране за Абсолютната Истина, отвъд безличностния Брахман. Те се объркват от личностния аспект на Върховния Бог, притежаващ цялата красота, богатство, знание, сила, слава и отречение. Щом хората в гун̣ата на доброто не могат да разберат това, каква надежда има за ония в гун̣ите на страстта и невежеството? Кр̣ш̣н̣а съзнание е трансцендентално спрямо материалните гун̣и и хората с Кр̣ш̣н̣а съзнание са действително освободени.