Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 7.11

Текст

балам балавата̄м ча̄хам
ка̄ма-ра̄га-виварджитам
дхарма̄вируддхо бхӯтеш̣у
ка̄мо 'сми бхаратарш̣абха

Дума по дума

балам – сила; бала-вата̄м – на силния; ча – и; ахам – Аз съм; ка̄ма – страст; ра̄га – и привързаност; виварджитам – лишен от; дхарма-авируддхах̣ – не против религиозните принципи; бхӯтеш̣у – във всички същества; ка̄мах̣ – сексуалният живот; асми – Аз съм; бхарата-р̣ш̣абха – о, господарю на Бха̄ратите.

Превод

Аз съм силата на силния, освободен от страсти и желания. Аз съм сексуалният живот, който не противоречи на религиозните принципи, о, господарю на Бха̄ратите (Арджуна).

Коментар

Силният човек трябва да използва силата си, за да покровителства слабите, а не за да напада. Според религиозните принципи (дхарма) сексуалният живот е предназначен за създаване на деца, не за друго. Родителите са отговорни да възпитат децата си в съзнание за Кр̣ш̣н̣а.