Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 7.2

Текст

гя̄нам те 'хам са-вигя̄нам
идам вакш̣я̄мй ашеш̣атах̣
ядж гя̄тва̄ неха бхӯйо 'нядж
гя̄тавям авашиш̣яте

Дума по дума

гя̄нам – феноменално знание; те – на теб; ахам – Аз; са – с; вигя̄нам – божествено знание; идам – това; вакш̣я̄ми – ще обясня; ашеш̣атах̣ – напълно; ят – което; гя̄тва̄ – като знае; на – не; иха – в този свят; бхӯях̣ – по-нататък; анят – нищо повече; гя̄тавям – познаваем; авашиш̣яте – остава.

Превод

Сега ще изложа пред теб подробно това феноменално и божествено познание. Когато го узнаеш, няма да ти остане нищо повече за научаване.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ:<~>Пълното знание включва знание за феноменалния свят, за духа отвъд него и за източника и на двете. Това е трансцендентално знание. Бог иска да разясни тази познавателна система, защото Арджуна е негов доверен приятел и предан. В началото на четвърта глава Бог обяснява, че пълно знание може да се получи единствено от негов предан, който принадлежи към ученическата приемственост, водеща началото си непосредствено от него. Тук това се потвърждава още веднъж. Човек трябва да бъде достатъчно интелигентен, за да разбере източника на цялото знание, причината на всички причини и единствения обект на медитация във всички йога практики. Когато бъде узната причината на всички причини, всичко познаваемо бива разбрано; и не остава нищо за научаване. Във Ведите (Мун̣д̣ака Упаниш̣ад 1.1.3) се казва: касминн у бхагаво вигя̄те сарвам идам вигя̄там бхаватӣти.