Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.67

Текст

идам те на̄тапаска̄я
на̄бхакта̄я када̄чана
на ча̄шушрӯш̣аве ва̄чям
на ча ма̄м йо 'бхясӯяти

Дума по дума

идам – това; те – от теб; на – никога; атапаска̄я – на този, който не е аскет; на – никога; абхакта̄я – не е предан; када̄чана – по всяко време; на – никога; ча – също; ашушрӯш̣аве – не извършва предано служене; ва̄чям – да се казва; на – никога; ча – също; ма̄м – към мен; ях̣ – всеки, който; абхясӯяти – е завистлив.

Превод

Това поверително знание не бива никога да се обяснява на тези, които не са аскети, не са отдадени, не се занимават с предано служене; нито на личност, която ми завижда.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Тази най-поверителна част от знанието не трябва да се предава на личности, които не са преминали през аскетизма на религиозния метод, никога не са се опитвали да служат предано в Кр̣ш̣н̣а съзнание, не са подпомагали поне един чист предан; и особено на тези, които смятат Кр̣ш̣н̣а за историческа личност или завиждат на неговото величие. Понякога се случва даже демонични личности, които завиждат на Кр̣ш̣н̣а и го почитат по съвсем различен начин, да обясняват изкривено Бхагавад-гӣта̄ за собствена облага. Но този, който наистина желае да разбере Кр̣ш̣н̣а, трябва да избягва подобни коментари върху Бхагавад-гӣта̄. В действителност смисълът на Бхагавад-гӣта̄ не може да бъде разбран от склонните към сетивно наслаждение. Дори ако няма сетивна наклонност и строго следва ведическите предписания, но не е предан, човек не може да разбере Кр̣ш̣н̣а. Ако се прави на предан, но не се занимава с дейности в Кр̣ш̣н̣а съзнание, също не може да разбере Кр̣ш̣н̣а. Мнозина завиждат на Кр̣ш̣н̣а, защото в Бхагавад-гӣта̄ Той обяснява, че е Върховният – никой не му е равен и не е над него. Много личности завиждат на Кр̣ш̣н̣а. Не би трябвало да им говорим за Бхагавад-гӣта̄, защото те няма да я разберат. Не е възможно невярващият да разбере Бхагавад-гӣта̄ и Кр̣ш̣н̣а. И без да е разбрал Кр̣ш̣н̣а от авторитетен чист предан, човек не бива да коментира Бхагавад-гӣта̄.