Skip to main content

Bg. 18.67

Verš

idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati

Synonyma

idam — toto; te — tebou; na — nikdy; atapaskāya — tomu, kdo se nepodrobuje askezi; na — nikdy; abhaktāya — tomu, kdo není oddaný; kadācana — kdykoliv; na — nikdy; ca — také; aśuśrūṣave — tomu, kdo nevykonává oddanou službu; vācyam — má být řečeno; na — nikdy; ca — také; mām — vůči Mně; yaḥ — každý, kdo; abhyasūyati — je plný zášti.

Překlad

Toto důvěrné poznání se nikdy nemá vykládat těm, kteří se nepodrobují askezi, kteří nejsou oddaní, kteří nevykonávají oddanou službu či kteří vůči Mně chovají zášť.

Význam

Těm, kteří se nikdy nepodrobili askezi provázející proces náboženství, kteří se nikdy nepokusili o oddanou službu s vědomím Kṛṣṇy, kteří nikdy nesloužili čistému oddanému a především těm, kteří považují Kṛṣṇu za pouhou osobnost dějin, či kteří chovají zášť vůči Jeho velikosti, se nemá tato nejdůvěrnější část poznání sdělovat. Někdy však vidíme, že i démonští jedinci, kteří Kṛṣṇovi závidí, Ho uctívají zvráceným způsobem, když začínají vykládat Bhagavad-gītu po svém, aby jim to přineslo zisk. Ten, kdo chce skutečně poznat Kṛṣṇu, se musí těmto výkladům Bhagavad-gīty vyhnout. Osoby holdující smyslovému požitku nemohou význam Bhagavad-gīty pochopit. Dokonce i ten, kdo není požitkář a přesně dodržuje zásady stanovené ve védských písmech, nemůže Kṛṣṇu poznat, pokud není Jeho oddaným. A dokonce ani ten, kdo se vydává za Kṛṣṇova oddaného, ale nevěnuje se činnostem spojeným s vědomím Kṛṣṇy, nemůže Kṛṣṇovi porozumět. Je mnoho těch, kteří vůči Kṛṣṇovi chovají zášť, protože v Bhagavad-gītě vysvětlil, že On sám je Svrchovaný a nic Ho nepřevyšuje ani se Mu nemůže rovnat. Takovým se nemá Bhagavad-gītā vykládat, protože ji nejsou schopni pochopit. Není možné, aby osoba postrádající víru porozuměla Bhagavad-gītě a Kṛṣṇovi. Nikdo by se neměl pokoušet posuzovat Bhagavad-gītu, aniž by porozuměl Kṛṣṇovi od autority, čistého oddaného.