Skip to main content

Bg. 18.68

Verš

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; idam — toto; paramam — nanejvýš; guhyam — důvěrné tajemství; mat — Mými; bhakteṣu — mezi oddanými; abhidhāsyati — vykládá; bhaktim — oddanou službu; mayi — Mně; parām — transcendentální; kṛtvā — konající; mām — ke Mně; eva — jistě; eṣyati — dospěje; asaṁśayaḥ — bez pochyby.

Překlad

Ten, kdo toto největší tajemství vyjevuje oddaným, má zaručeno dosažení čisté oddané služby a nakonec se vrátí ke Mně.

Význam

Obecně je doporučeno, aby se Bhagavad-gītā probírala pouze mezi oddanými, neboť neoddaní neporozumí ani jí, ani Kṛṣṇovi. Ten, kdo neuznává Kṛṣṇu a Bhagavad-gītu tak, jak jsou, by se neměl snažit vykládat Bhagavad-gītu podle svých rozmarů a dopouštět se tím přestupků. Bhagavad-gītā má být vysvětlována těm, kdo jsou ochotní uznat, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Je určena pouze oddaným, nikoliv různým spekulantům. Každý, kdo se však upřímně snaží podat Bhagavad-gītu takovou, jaká je, bude dosahovat pokroku v činnostech patřících k oddané službě a dospěje do stavu čisté oddanosti. Ta mu zaručí návrat domů, zpátky k Bohu.