Skip to main content

Bg. 18.67

Verš

idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati

Synonyma

idam — toto; te — ty; na — nikdy; atapaskāya — kto sa nepodrobuje pokániu; na — nikdy; abhaktāya — neoddaný; kadācana — za žiadnych čias; na — nikdy; ca — tiež; aśuśrūṣave — tomu, kto oddane neslúži; vācyam — povedať; na — nikdy; ca — tiež; mām — Mi; yaḥ — kto; abhyasūyati — závidí.

Překlad

Toto dôverné poznanie by nikdy nemalo byť vyjavené tým, ktorí si neodriekajú, ktorí nie sú oddaní alebo nie sú zapojení do oddanej služby, a ani tým, ktorí Mi závidia.

Význam

Ľuďom, ktorí nepodstupujú zbožné pokánia, ktorí sa nikdy nepokúsili oddane slúžiť Kṛṣṇovi, ktorí sa nikdy nesnažili potešiť čistého oddaného, a obzvlášť tým, ktorí považujú Kṛṣṇu iba za významnú historickú osobnosť alebo Mu závidia Jeho slávu, by táto najdôvernejšia časť poznania nikdy nemala byť vyjavená. Niekedy sa stane, že démonskí ľudia, ktorí Kṛṣṇovi závidia, uctievajú Pána rôznymi spôsobmi a vykladajú Bhagavad-gītu, aby si zarobili na živobytie. Kto sa však skutočne snaží pochopiť Kṛṣṇu, ten sa musí takým výkladom Bhagavad-gīty vyhýbať. Bhagavad-gītu nemôžu pochopiť materialisti. Dokonca ani človek, ktorý netúži po zmyslovom pôžitku a prísne dodržiava zásady predpísané vo Vedach, nemôže pochopiť Kṛṣṇu, ak nie je Kṛṣṇov oddaný. Ani ten, kto sa za oddaného vydáva, nepochopí Kṛṣṇu, ak sa nevenuje činnostiam určeným pre potešenie Kṛṣṇu. Je mnoho tých, ktorí Kṛṣṇovi závidia, pretože v Bhagavad-gīte hovorí, že je Najvyšší Pán, že sa Mu nikto nevyrovná a že nik nie je väčší než On. Takým závistlivým ľuďom by sme nemali vysvetľovať Bhagavad-gītu, pretože ju beztak nedokážu pochopiť. Neveriaci nemôžu porozumieť Bhagavad-gīte a Kṛṣṇovi. Nikto by sa nemal snažiť komentovať Bhagavad-gītu, ak neporozumel Kṛṣṇovi prostredníctvom autority čistého oddaného.