Skip to main content

Bg. 18.68

Verš

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Synonyma

yaḥ — každý, kto; idam — toto; paramam — nanajvýš; guhyam — dôverné tajomstvo; mat — Moje; bhakteṣu — medzi oddanými; abhidhāsyati — vysvetľuje; bhaktim — oddaná služba; mayi — Mne; parām — transcendentálny; kṛtvā — urobiť; mām — Mne; eva — iste; eṣyati — príde; asaṁśayaḥ — nepochybne.

Překlad

Tomu, kto toto najvyššie tajomstvo vysvetľuje oddaným, je zaručená čistá oddaná služba a nakoniec nepochybne dospeje ku Mne.

Význam

Všeobecne sa prijíma názor, aby sa učenie Bhagavad-gīty preberalo len medzi oddanými, pretože neoddaní nepochopia ani Kṛṣṇu, ani Bhagavad-gītu. Ten, kto neprijíma Kṛṣṇu takého, aký je, a kto neprijíma Bhagavad-gītu takú, aká je, by sa nemal pokúšať o výklad Bhagavad-gīty podľa vlastných rozmarov a dopúšťať sa tak priestupku. Bhagavad-gītā sa má vysvetľovať tým, ktorí sú ochotní prijať Kṛṣṇu ako Najvyššiu Božskú Osobnosť. Je určená pre oddaných, a nie pre mentálnych špekulantov. No ten, kto sa úprimne snaží predložiť Bhagavad-gītu takú, aká je, pokročí v oddanej službe a dospeje do štádia čistej oddanosti. Vďaka takej čistej oddanosti sa nepochybne vráti späť domov, späť k Bohu.