Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.68

Текст

я идам парамам гухям
мад-бхактеш̣в абхидха̄сяти
бхактим майи пара̄м кр̣тва̄
ма̄м еваиш̣ятй асамшаях̣

Дума по дума

ях̣ – всеки, който; идам – тази; парамам – най-висша; гухям – поверителна тайна; мат – от мен; бхактеш̣у – сред предани; абхидха̄сяти – обяснява; бхактим – предано служене; майи – на мен; пара̄м – трансцендентално; кр̣тва̄ – като прави; ма̄м – на мен; ева – със сигурност; еш̣яти – идва; асамшаях̣ – без съмнение.

Превод

Този, който разяснява на преданите тази най-висша тайна, със сигурност ще постигне чисто предано служене и накрая ще се завърне при мен.

Коментар

Обикновено се препоръчва Бхагавад-гӣта̄ да се обсъжда само между предани, защото останалите няма да разберат нито Кр̣ш̣н̣а, нито Бхагавад-гӣта̄. Ако тези, които не приемат Кр̣ш̣н̣а такъв, какъвто е, и Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е, и се опитват своеволно да обясняват Бхагавад-гӣта̄, ще допуснат голяма грешка. Бхагавад-гӣта̄ трябва да се обяснява на личности, готови да приемат Кр̣ш̣н̣а като Върховната Божествена Личност. Тя може да бъде предмет на обсъждане само за предани, а не за философстващи учени. Но всеки, който искрено се опитва да представи Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е, ще напредне в дейностите на преданото служене и ще достигне нивото на чиста преданост. В резултат на тази чиста преданост той със сигурност ще се завърне вкъщи, обратно при Бога.