Skip to main content

ВІРШ 24

Sloka 24

Текст

Verš

хастау рурухатус тасйа
на̄на̄-карма-чікіршайа̄
тайос ту балава̄н індра
а̄да̄нам убгайа̄ш́райам
hastau ruruhatus tasya
nānā-karma-cikīrṣayā
tayos tu balavān indra
ādānam ubhayāśrayam

Послівний переклад

Synonyma

хастау  —  руки; рурухатух̣  —  проявились; тасйа  —  Його; на̄на̄  —  різноманітна; карма  —  діяльність; чікіршайа̄  —  прагнучи цього; тайох̣  —  їх; ту  —  однак; балава̄н  —  щоб дати силу; індрах̣  —  півбог райських планет; а̄да̄нам  —  діяльність рук; убгайа-а̄ш́райам  —  що залежить від півбога і від руки.

hastau — ruce; ruruhatuḥ — projevené; tasya — Jeho; nānā — různá; karma — práce; cikīrṣayā — takto toužící; tayoḥ — jich; tu — ovšem; balavān — dát sílu; indraḥ — nebeský polobůh; ādānam — činnosti ruky; ubhaya-āśrayam — závisející na polobohu i na rukách.

Переклад

Překlad

Тоді, коли Верховна Особа забажав виконувати різноманітну діяльність, виникли дві руки, сила, що керує ними, Індра    —    півбог райських планет, а також діяльність, пов’язана з руками і цим півбогом.

Když si potom Nejvyšší Pán přál vykonávat různé druhy práce, projevily se dvě ruce, jejich vládnoucí síla a nebeský polobůh Indra, jakož i činnosti, závisející na rukách i na tomto polobohu.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Досліджуючи наведені описи появи усіх органів чуття живої істоти, варто собі зауважити, що на жодному рівні розвитку жодне чуття не має незалежности. Господа називають Володар чуттів (Хрішікеша). Отже органи чуття живих істот з’являються з волі Господа, і кожним органом керує певний півбог. Тому ніхто не має права проголошувати чуття своїми власними. Жива істота підвладна чуттям, чуття підвладні півбогам, а півбоги    —    це слуги Верховного Господа. Так влаштовано творіння. Зрештою всім керує Верховний Господь, і ні матеріальна природа, ні жива істота не мають незалежности. Оманена жива істота, що проголошує себе власником своїх чуттів, затиснута в лабетах зовнішньої енерґії Господа. Доки крихітна жива істота бундючиться, вона, безсумнівно, перебуває під суворим наглядом зовнішньої енерґії Господа, і хоч би скільки вона проголошувала себе звільненою душею, для неї про свободу від ілюзії (майі) не може бути й мови.

U každé projevené části těla si můžeme ve vlastním zájmu povšimnout, že smyslové orgány živé bytosti nejsou na žádném stupni svého vývoje nezávislé. Pán je známý jako Pán smyslů (Hṛṣīkeśa). Smyslové orgány živých bytostí jsou projeveny Jeho vůlí a každý orgán je ovládán určitým polobohem. Nikdo se tedy nemůže prohlašovat za vlastníka smyslů. Živé bytosti jsou ovládány svými smysly, smysly jsou ovládány polobohy a polobozi jsou služebníci Nejvyššího Pána. Tímto je uspořádáno stvoření. Celé stvoření je z konečného hlediska ovládáno Nejvyšším Pánem a hmotná příroda ani živá bytost nejsou nezávislé. Zmatená živá bytost, která o sobě tvrdí, že je pánem svých smyslů, je v zajetí vnější energie Pána. Dokud živá bytost nepřestane být pyšná na svoji nepatrnou existenci, bude neustále podléhat přísné vládě vnější energie Pána, a o jejím osvobození z iluze (māyi) nemůže být ani řeči, i když se bude sebevíc prohlašovat za osvobozenou duši.