Skip to main content

ВІРШ 35

Text 35

Текст

Texto

йама̄дібгір йоґа-патгаіх̣
ка̄ма-лобга-хато мухух̣
мукунда-севайа̄ йадват
татга̄тма̄ддга̄ на ш́а̄мйаті
yamādibhir yoga-pathaiḥ
kāma-lobha-hato muhuḥ
mukunda-sevayā yadvat
tathātmāddhā na śāmyati

Послівний переклад

Palabra por palabra

йама-а̄дібгіх̣  —  йдучи шляхом практики самоопанування; йоґа-патгаіх̣  —  системою йоґи (здобуття містичної тілесної сили, щоб досягти божественного стану); ка̄ма  —  бажання чуттєвої втіхи; лобга  —  жага чуттєвого задоволення; хатах̣  —   приборкані ; мухух̣   —   назавжди ; мукунда   —   Бог - Особа ; севайа̄—служінням; йадват—як воно є; татга̄—так; а̄тма̄  —   душа; аддга̄   —   по справжньому; на   —   не; ш́а̄мйаті   —   вдовольняється.

yama-ādibhiḥ — mediante el proceso de practicar autocontrol; yoga-pathaiḥ — mediante el sistema de yoga (poder místico del cuerpo para alcanzar la etapa divina); kāma — deseos de satisfacción de los sentidos; lobha — lujuria por satisfacer los sentidos; hataḥ — reprimidos; muhuḥ — siempre; mukunda — la Personalidad de Dios; sevayā — por medio del servicio de; yadvat — tal como es; tathā — así; ātmā — el alma; addhā — para todos los efectos prácticos; na — no; śāmyati — se satisface.

Переклад

Traducción

Через йоґу людина може й опанувати свої чуття, і тоді прагнення та хіть вже не турбуватимуть її, але самого цього замало, щоб задовольнити душу. Задоволення може дати лише служіння Богові-Особі.

Es verdad que, mediante la práctica de la restricción de los sentidos a través del sistema de yoga, uno puede liberarse de las perturbaciones del deseo y la lujuria, pero eso no es suficiente para brindarle al alma la satisfacción, pues esta [satisfacción] se obtiene del hecho de prestarle servicio devocional a la Personalidad de Dios.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕННЯ: Йоґу виконують задля того, щоб опанувати чуття. Вдавшись до фізичних засобів містичної йоґи: сидячих поз, вправ на контроль мислення, почуттів та волі, зосередження уваги, медитації    —    і вкінці занурившись у трансцендентне, людина може запанувати над своїми чуттями. Чуття порівнюють до отруйних змій, і йоґа призначена підкорити їх. Але Нарада Муні вказує на зовсім інший метод. Цей метод дозволяє опанувати чуття через трансцендентне любовне служіння Мукунді, Богові-Особі. Виходячи з власного досвіду, він каже, що віддане служіння Господеві куди дійовіше й практичніше за метод штучного приборкання чуттів. Служіння Господу Мукунді залучає чуття до трансцендентної діяльности, і для чуттєвого задоволення просто не лишається місця. Чуття не можуть бути бездіяльні. Стримувати їх штучно    —    однаково що не стримувати зовсім, адже, щойно з’являється якась нагода насолодитися, сильні, наче змії, чуття обов’язково використовують її. Історія знає багато таких прикладів: хоча б Вішвамітра Муні, що впав жертвою вроди Менаки. Проте звабно вбраній Майі, хоч як вона глибокої ночі старалася спокусити Тгакуру Харідасу, великого відданого, так і не вдалося спіймати його в свої тенета.

El yoga persigue el control de los sentidos. Mediante la práctica del proceso místico de ejercicio corporal al sentarse, pensar, sentir, desear, concentrarse, meditar y, finalmente, fundirse en la trascendencia, uno puede controlar los sentidos. Se considera que los sentidos son como serpientes venenosas, y el sistema de yoga tiene solo la finalidad de controlarlos. Por otra parte, Nārada Muni recomienda otro método para controlar los sentidos en el amoroso servicio trascendental de Mukunda, la Personalidad de Dios. Por experiencia, él dice que el servicio devocional del Señor es más eficaz y práctico que el sistema de controlar los sentidos artificialmente. En el servicio del Señor Mukunda, los sentidos se hallan ocupados de un modo trascendental. Así pues, no hay ninguna posibilidad de que se dediquen a la satisfacción de los sentidos. Los sentidos requieren de alguna ocupación. Reprimirlos artificialmente no sirve de nada, porque en cuanto haya alguna oportunidad de disfrute, es seguro que los serpentinos sentidos la aprovecharán. Existen muchos ejemplos de esto en la historia, tal como el caso de Viśvāmitra Muni, quien fue víctima de la belleza de Menakā. Pero Ṭhākura Haridāsa fue tentado a media noche por la bien vestida Māyā, y aun así esta no pudo inducir al gran devoto a caer en su trampa.

Смисл у тому, що без відданого служіння Господеві ані йоґа, ані сухі філософські побудови ні до чого не приведуть. Головним методом, що дозволяє піднятися до самоусвідомлення, є чисте віддане служіння Господеві, вільне од найменшої домішки діяльности задля її плодів, містичної йоґи чи умоглядної філософії. Таке чисте віддане служіння трансцендентне за своєю природою, тоді як йоґа та ґ’яна є методи підпорядковані. Коли котрась із них домішується до трансцендентного відданого служіння, воно вже не є трансцендентне    —    в цьому випадку його називають змішаним відданим служінням. Шріла В’ясадева, автор «Шрімад- Бгаґаватам», послідовно описує в своїй праці всі ці системи трансцендентного усвідомлення.

La idea que se trata de expresar es que sin el servicio devocional del Señor, ni el sistema de yoga ni la árida especulación filosófica pueden jamás lograr el éxito. El servicio devocional puro del Señor, sin estar teñido con trabajo fruitivo, yoga místico o filosofía especulativa, es el principal proceso para lograr la autorrealización. Dicho servicio devocional puro es de naturaleza trascendental, y los sistemas de yoga y jñāna están subordinados a él. Cuando el trascendental servicio devocional se mezcla con un proceso subordinado, deja de ser trascendental y se denomina servicio devocional mezclado. Śrīla Vyāsadeva, el autor del Śrīmad-Bhāgavatam, desarrollará gradualmente en el texto todos estos diferentes sistemas de comprensión trascendental.