Skip to main content

ВІРШ 35

ТЕКСТ 35

Текст

Текст

йама̄дібгір йоґа-патгаіх̣
ка̄ма-лобга-хато мухух̣
мукунда-севайа̄ йадват
татга̄тма̄ддга̄ на ш́а̄мйаті
йамдибхир йога-патхаи
кма-лобха-хато муху
мукунда-севай йадват
татхтмддх на мйати

Послівний переклад

Пословный перевод

йама-а̄дібгіх̣  —  йдучи шляхом практики самоопанування; йоґа-патгаіх̣  —  системою йоґи (здобуття містичної тілесної сили, щоб досягти божественного стану); ка̄ма  —  бажання чуттєвої втіхи; лобга  —  жага чуттєвого задоволення; хатах̣  —   приборкані ; мухух̣   —   назавжди ; мукунда   —   Бог - Особа ; севайа̄—служінням; йадват—як воно є; татга̄—так; а̄тма̄  —   душа; аддга̄   —   по справжньому; на   —   не; ш́а̄мйаті   —   вдовольняється.

йама-дибхи — с помощью метода самообуздания; йога- патхаи — с помощью системы йоги (мистической телесной силы, позволяющей достичь божественного состояния); кма — желания удовлетворения чувств; лобха — страсть к удовлетворению чувств; хата — подавив; муху — всегда; мукунда — Личности Бога; севай — служением; йадват — подлинным; татх — подобно этому; тм — душа; аддх — по-настоящему; на — не; мйати — быть удовлетворенным.

Переклад

Перевод

Через йоґу людина може й опанувати свої чуття, і тоді прагнення та хіть вже не турбуватимуть її, але самого цього замало, щоб задовольнити душу. Задоволення може дати лише служіння Богові-Особі.

Обуздав чувства с помощью практики йоги, несомненно, можно освободиться от беспокойств, причиняемых желаниями и похотью, но этого еще недостаточно, чтобы принести удовлетворение душе, так как его [удовлетворение] приносит только преданное служение Личности Бога.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Йоґу виконують задля того, щоб опанувати чуття. Вдавшись до фізичних засобів містичної йоґи: сидячих поз, вправ на контроль мислення, почуттів та волі, зосередження уваги, медитації    —    і вкінці занурившись у трансцендентне, людина може запанувати над своїми чуттями. Чуття порівнюють до отруйних змій, і йоґа призначена підкорити їх. Але Нарада Муні вказує на зовсім інший метод. Цей метод дозволяє опанувати чуття через трансцендентне любовне служіння Мукунді, Богові-Особі. Виходячи з власного досвіду, він каже, що віддане служіння Господеві куди дійовіше й практичніше за метод штучного приборкання чуттів. Служіння Господу Мукунді залучає чуття до трансцендентної діяльности, і для чуттєвого задоволення просто не лишається місця. Чуття не можуть бути бездіяльні. Стримувати їх штучно    —    однаково що не стримувати зовсім, адже, щойно з’являється якась нагода насолодитися, сильні, наче змії, чуття обов’язково використовують її. Історія знає багато таких прикладів: хоча б Вішвамітра Муні, що впав жертвою вроди Менаки. Проте звабно вбраній Майі, хоч як вона глибокої ночі старалася спокусити Тгакуру Харідасу, великого відданого, так і не вдалося спіймати його в свої тенета.

Цель йоги — обуздание чувств. Практикуя мистические методы тренировки тела, которые включают определенные сидячие позы, контроль над мыслями, ощущениями, желаниями, концентрацию ума, медитацию и в конце концов погружение в трансцендентное, человек обретает способность управлять своими чувствами. Чувства сравниваются с ядовитыми змеями, а система йоги предназначена для их укрощения. Но Нарада Муни советует другой метод обуздания чувств — трансцендентное любовное служение Мукунде, Личности Бога. Исходя из собственного опыта, он говорит, что преданное служение Господу эффективнее и практичнее системы искусственного обуздания чувств. Служение Господу Мукунде занимает чувства трансцендентной деятельностью, и для чувственных удовольствий просто не остается места. Чувства должны быть чем-то заняты. Сдерживать их искусственно — значит не сдерживать совсем, потому что змееподобные чувства воспользуются малейшей возможностью, чтобы получить наслаждение. История знает много подобных примеров. Так, Вишвамитра Муни пал жертвой красоты Менаки. Но разодетой Майе, искушавшей в ночной тьме Харидаса Тхакура, так и не удалось заманить этого великого преданного в свои сети.

Смисл у тому, що без відданого служіння Господеві ані йоґа, ані сухі філософські побудови ні до чого не приведуть. Головним методом, що дозволяє піднятися до самоусвідомлення, є чисте віддане служіння Господеві, вільне од найменшої домішки діяльности задля її плодів, містичної йоґи чи умоглядної філософії. Таке чисте віддане служіння трансцендентне за своєю природою, тоді як йоґа та ґ’яна є методи підпорядковані. Коли котрась із них домішується до трансцендентного відданого служіння, воно вже не є трансцендентне    —    в цьому випадку його називають змішаним відданим служінням. Шріла В’ясадева, автор «Шрімад- Бгаґаватам», послідовно описує в своїй праці всі ці системи трансцендентного усвідомлення.

Смысл этого стиха заключается в том, что без преданного служения Господу ни система йоги, ни сухое спекулятивное философствование никогда не принесут успеха. Чистое преданное служение Господу без примеси кармической деятельности, мистической йоги или спекулятивной философии — основной способ достижения самоосознания. Такое чистое преданное служение трансцендентно по своей природе, а системы йоги и гьяны подчинены ему. Когда к трансцендентному преданному служению примешиваются эти второстепенные процессы, оно утрачивает свой трансцендентный характер и называется смешанным преданным служением. Шрила Вьясадева — автор «Шримад-Бхагаватам» — в данной работе последовательно описывает все эти системы трансцендентного самоосознания.