Skip to main content

ГЛАВА ШОСТА

В’ясадева розмовляє з Нарадою

Текст

сӯта ува̄ча
евам̇ ніш́амйа бга
ґава̄н
деваршер джанма карма ча
бгӯйах̣ папраччга там̇ брахман
вйа̄сах̣ сатйаваті-сутах̣

Послівний переклад

сӯтах̣ ува̄ча  —  Сута сказав; евам  —  так; ніш́амйа  —  слухаючи; бгаґава̄н  —  могутнє втілення Бога; деваршех̣  —  великого мудреця серед півбогів; джанма  —  народження; карма  —  діяльність; ча—і; бгӯйах̣—знову; папраччга—запитав; там—   його; брахман  —  о брахмани; вйа̄сах̣  —  В’ясадева; сатйаваті- сутах̣  —  син Сат’яваті.

Переклад

Сута сказав: О брахмани, втілення Бога В’ясадева, син Сат’яваті, вислухав історію народження та життя Шрі Наради, а тоді запитав його.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: В’ясадевина цікавість щодо шляху досконалости Нарададжі дедалі зростала, а тому він хотів чимбільше дізнатися про нього. В цій главі Нарададжі розповість, як йому, що був поглинутий трансцендентними думками про розлуку з Господом, Він подарував можливість на коротку мить побачити Себе, коли те відчуття розлуки стало нестерпним.

Текст

вйа̄са ува̄ча
бгікшубгір віправасіте
віджн̃а̄на̄дешт̣р̣бгіс тава
вартама̄но вайасй а̄дйе
татах̣ кім акарод бгава̄н

Послівний переклад

вйа̄сах̣ ува̄ча  —  Шрі В’ясадева сказав; бгікшубгіх̣  —  великими подорожанами; віправасіте  —  які пішли в інші місця; віджн̃а̄на  —  наукове знання трансцендентного; а̄дешт̣р̣бгіх̣  —   тих, хто виклали; тава  —  твого; вартама̄нах̣  —  теперішнього; вайасі  —  строку життя; а̄дйе  —  перед; татах̣  —  після того; кім  —  що; акарот  —  робив; бгава̄н  —  любий пане.

Переклад

Шрі В’ясадева спитав: Що робив ти [Нарада] до твого теперішнього народження після того, як пішли ті великі мудреці, що вчили тебе науки трансцендентного пізнання?

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: В’ясадева був учень Нарададжі і, природно, прагнув дізнатися, що робив Нарада, отримавши посвяту від духовних вчителів. Він хотів йти стопами Наради, щоб досягнути такої самої досконалости життя. Бажання запитувати духовного вчителя є дуже вагомий чинник на шляху поступу. Такі запитання позначають спеціальним терміном: сад-дгарма-пр̣ччга̄.

Текст

сва̄йамбгува кайа̄ вр̣ттйа̄
вартітам̇ те парам̇ вайах̣
катгам̇ чедам удасра̄кшіх̣
ка̄ле пра̄пте калеварам

Послівний переклад

сва̄йамбгува  —  сину Брахми; кайа̄  —  за яких обставин; вр̣ттйа̄  —  діяльністю; вартітам  —  минув; те  —  ти; парам  —  після посвяти; вайах̣  —  життя; катгам  —  як; ча  —  і; ідам  —  це; удасра̄кшіх̣  —  покинув; ка̄ле  —  свого часу; пра̄пте  —  діставши; калеварам  —  тіло.

Переклад

О сину Брахми, як ти жив після посвячення і як одержав це тіло, покинувши належного часу старе?

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: В минулому житті Шрі Нарада Муні був сином простої служниці, тому, безперечно, дуже важливо зрозуміти, як відбулася досконала метаморфоза, в результаті якої він здобув духовне тіло вічного життя, блаженства й знання. Задля загального вдоволення Шрі В’ясадева попрохав пояснити це.

Текст

пра̄к-калпа-вішайа̄м ета̄м̇
смр̣тім̇ те муні-саттама
на хй еша вйавадга̄т ка̄ла
еша сарва-ніра̄кр̣тіх̣

Послівний переклад

пра̄к  —  перед; калпа  —  тривалість одного дня Брахми; вішайа̄м  —  предмет; ета̄м  —  усі ці; смр̣тім  —  пам’ять; те  —   твоя; муні-саттама  —  великий мудрецю; на  —  не; хі  —  певно; ешах̣  —  у всіх цих; вйавадга̄т  —  змінилась; ка̄лах̣  —  плин часу; ешах̣  —  усіх цих; сарва  —  усе; ніра̄кр̣тіх̣  —  знищення.

Переклад

О великий мудрецю, час в належний строк руйнує все. Тож як ці події, що сталися ще до теперішнього дня Брахми, залишилися в твоїй пам’яті свіжі і незаторкнуті плином часу?

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Дух, навіть коли гине матеріальне тіло, не знищується, так само не знищується і духовна свідомість. Шрі Нарада розвинув у собі духовну свідомість за попередньої калпи, ще коли мав матеріальне тіло. Свідомість матеріального тіла    —    це свідомість духовна, що виявляє себе через матеріальне тіло. Така свідомість є нижча, спотворена і підвладна руйнації. Проте надсвідомість надрозуму, що перебуває на духовному рівні, так само, як і духовна душа, ніколи не гине.

Текст

на̄рада ува̄ча
бгікшубгір віправасіте
віджн̃а̄на̄дешт̣р̣бгір мама
вартама̄но вайасй а̄дйе
тата етад ака̄рашам

Послівний переклад

на̄радах̣ ува̄ча  —  Шрі Нарада сказав; бгікшубгіх̣  —  великими мудрецями; віправасіте—які пішли в інші місця; віджн̃а̄на—   наукове духовне знання; а̄дешт̣р̣бгіх̣  —  які наділили мене; мама  —  мого; вартама̄нах̣  —  теперішнього; вайасі а̄дйе  —  до цього життя; татах̣  —  після того; етат  —  оце; ака̄рашам  —   робив.

Переклад

Шрі Нарада відповів: Далі, по тому, як великі мудреці, що передали мені наукове знання про трансцендентне, вирушили до інших місць, моє життя склалося так.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: В попередньому житті з ласки великих мудреців Нарададжі, дарма що він був лише п’ятирічний хлопчик, даровано духовне знання, і це різко перемінило його життя. Така переміна є важливою ознакою, що проявляється після посвяти від істинного духовного вчителя. Спілкування зі справжніми відданими різко змінює життя людини, переорієнтовуючи його на духовне усвідомлення. У цій главі послідовно описано поступові зміни, що відбувалися в попередньому житті Шрі Наради Муні.

Текст

ека̄тмаджа̄ ме джанані
йошін мӯд̣га̄ ча кін̇карі
майй а̄тмадже ’нанйа-
ґатау
чакре снеха̄нубандганам

Послівний переклад

ека-а̄тмаджа̄  —  в якої один син; ме  —  моя; джанані  —  мати; йошіт  —  бувши жінкою; мӯд̣га̄  —  нерозумна; ча  —  і; кін̇карі  —  служанка; майі  —  мене; а̄тмадже  —  як свого сина; ананйа-ґатау  —  що не має жодного іншого притулку; чакре  —   зробила; снеха-анубандганам  —  зв’язаним путами любови.

Переклад

Я був єдиний син у матері, простої жінки й служниці на додачу, а що крім мене, єдиного сина, їй не було за кого більше дбати, вона зв’язала мене путами своєї любови.

Текст

са̄сватантра̄ на калпа̄сід
йо
ґа-кшемам̇ мамеччгаті
іш́асйа хі ваш́е локо
йоша̄ да̄румайі йатга̄

Послівний переклад

са̄  —  вона; асватантра̄  —  була залежна; на  —  не; калпа̄  —   спроможна; а̄сіт  —  була; йоґа-кшемам  —  утримання; мама  —   моє; іччгаті  —  хоча бажала; іш́асйа  —  провидіння; хі  —  бо; ваш́е  —  у владі; локах̣  —  кожен; йоша̄  —  лялька; да̄ру-майі  —   зроблена з дерева; йатга̄  —  точно так.

Переклад

Вона хотіла забезпечити мене усім потрібним, але, бувши залежною, не могла нічого для мене зробити. Світ цілковито підкорений владі Верховного Господа, тому всі в ньому наче ляльки в руках ляльковика.

Текст

ахам̇ ча тад-брахма-куле
ӯшіва̄м̇с тад-упекшайа̄
діг-деш́а-ка̄ла̄вйутпанно
ба̄лаках̣ пан̃ча-ха̄йанах̣

Послівний переклад

ахам  —  я; ча  —  теж; тат  —  те; брахма-куле  —  в школі для брахман; ӯшіва̄н  —  жив; тат  —  від неї; упекшайа̄  —  залежачи; дік-деш́а  —  сторін та країв; ка̄ла  —  часу; авйутпаннах̣  —   не відаючи; ба̄лаках̣  —  просте хлоп’я; пан̃ча  —  п’ять; ха̄йанах̣  —  років.

Переклад

Я, тоді ще п’ятирічний, жив у школі для брахман. Любов матері зв’язувала мене, і я геть нічого не знав за інші краї.

Текст

екада̄ нірґата̄м̇ ґеха̄д
духантім̇ ніш́і
ґа̄м̇ патгі
сарпо ’даш́ат пада̄ спр̣шт̣ах̣
кр̣пан̣а̄м̇ ка̄ла-чодітах̣

Послівний переклад

екада̄ — одного разу; нірґата̄м — вийшовши; ґеха̄т — із дому; духантім—подоїти; ніш́і—вночі; ґа̄м—корову; патгі—  на стежці; сарпах̣   —   змія; адаш́ат   —   вкусила; пада̄   —   в ногу; спр̣шт̣ах̣  —  потривожена; кр̣пан̣а̄м  —  бідолашну; ка̄ла-чодітах̣  —  з волі верховного часу.

Переклад

Якось, коли моя бідолашна мати вийшла ввечері подоїти корову, її, виконуючи волю верховного часу, вжалила в ногу змія.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Ось як щиру душу підштовхують ближче до Бога. Бідне хлоп’я доглядала сама любляча мати, але вишньою волею вона покинула світ, щоб її син цілковито віддався на ласку Господа.

Текст

тада̄ тад ахам іш́асйа
бгакта̄на̄м̇ ш́ам абгіпсатах̣
ану
ґрахам̇ манйама̄нах̣
пра̄тішт̣гам̇ діш́ам уттара̄м

Послівний переклад

тада̄  —  тоді; тат  —  те; ахам  —  я; іш́асйа  —  Господа; бгакта̄на̄м  —  відданих; ш́ам  —  милість; абгіпсатах̣  —  прагнучи; ануґрахам  —  особливе благословення; манйама̄нах̣  —  вважаючи; пра̄тішт̣гам  —  вирушив; діш́ам уттара̄м  —  на північ.

Переклад

Я зрозумів це як особливу милість Господа, що завжди бажає добра Своїм відданим, і з цією думкою рушив на північ.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Близькі до Господа віддані у всьому вбачають Його волю, що дарує тільки благо. Те, що на погляд матеріаліста    —    несподіваний удар долі, вони сприймають як особливу ласку Господа. Матеріально процвітати    —    це перебувати в стані певного роду матеріальної гарячки, а з милости Господа жар цієї матеріальної лихоманки спадає, і поступово повертається духовне здоров’я. Матеріалісти не спроможні правильно зрозуміти цього.

Текст

спгіта̄н̃ джанапада̄м̇с татра
пура-
ґра̄ма-враджа̄кара̄н
кгет̣а-кгарват̣а-ва̄т̣іш́ ча
вана̄нй упавана̄ні ча

Послівний переклад

спгіта̄н  —  квітучі; джана-пада̄н  —  столиці; татра  —  там; пура —  міста; ґра̄ма  —  села; враджа  —  великі скотарські обійстя; а̄кара̄н   —   копальні; кгет̣а   —   лани; кгарват̣а   —   долини; ва̄т̣іх̣  —  квітники; ча  —  і; вана̄ні  —  ліси; упавана̄ні  —  садові розсадники; ча  —  і.

Переклад

Дорогою я проходив повз численні квітучі столиці, міста, села, ферми, рудні, лани, долини, квітники, розсадники дерев та незаймані ліси.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Діяльність людини в сільському господарстві, гірничій та інших галузях промисловости, в тваринництві, садівництві тощо за попереднього циклу творіння мала не менший розмах як нині, і ця діяльність так само існуватиме й у наступному циклі творіння. По сотнях мільйонів років, коли за законом природи починається нове творіння, історія всесвіту повторюється практично без змін. Сперечальники- матеріалісти гають час на археологічні розкопки, замість того, щоб з’ясувати, в чому полягають насущні життєві потреби людини. Отримавши поштовх до духовного життя, Шрі Нарада Муні, дарма що був дитина, і миті не згаяв на поліпшення умов свого існування; він байдуже минав міста і села, копальні й промислові підприємства. Нарада невпинно йшов далі й далі    —    шляхом духовного звільнення. «Шрімад- Бгаґаватам» переповідає те, що сталося кількасот мільйонів років тому. Цей вірш доводить, що до цього трансцендентного писання ввійшли тільки найважливіші історичні події.

Текст

чітра-дга̄ту-вічітра̄дрін
ібга-бга
ґна-бгуджа-друма̄н
джала̄ш́айа̄н̃ чгіва-джала̄н
налініх̣ сура-севіта̄х̣
чітра-сванаіх̣ патра-ратгаір
вібграмад бграмара-ш́рійах̣

Послівний переклад

чітра-дга̄ту  —  коштовні мінерали, як то золото, срібло й мідь; вічітра  —  найрізноманітніші; адрін  —  пагірки та гори; ібга - бгаґна   —   які поламали велетенські слони ; бгуджа   —   гілки; друма̄н  —  дерева; джала̄ш́айа̄н ш́іва  —  цілющі; джала̄н  —   водойми ; налініх̣   —   лотоси ; сура - севіта̄х̣   —   яких прагнуть небожителі ; чітра - сванаіх̣   —   які тішать серце ; патра - ратгаіх̣  —  птаством; вібграмат  —  спантеличеними; бграмара- ш́рійах̣  —  прикрашене джмелями.

Переклад

Я йшов через пагорби та гори, в яких було багато родовищ різноманітних мінералів    —    золота, срібла, міді; минав водойми, в яких квітли прекрасні лотоси, гідні небожителів, а навколо літали сп’янілі бджоли й співали птахи.

Текст

нала-вен̣у-ш́арас-танба-
куш́а-кічака-
ґахварам
ека ева̄тійа̄то ’хам
адра̄кшам̇ віпінам̇ махат

ґхорам̇ пратібгайа̄ка̄рам̇
вйа̄лолӯка-ш́іва̄джірам

Послівний переклад

нала  —  тростина; вен̣у  —  бамбук; ш́арах̣  —  очерет; танба  —   повні; куш́а  —  гострої трави; кічака  —  бур’ян; ґахварам  —  печери; еках̣  —  сам; ева  —  тільки; атійа̄тах̣  —  важкопрохідні; ахам—я; адра̄кшам—відвідав; віпінам—глухі ліси; махат—   величезні; ґгорам  —  жахливі; пратібгайа-а̄ка̄рам  —  небезпечні; вйа̄ла  —  змії; улӯка  —  сови; ш́іва  —  шакали; аджірам  —   місця забав.

Переклад

Сам-один, я проходив через численні зарості тростини, бамбука, очерету, гострої трави й бур’яну, пробирався печерами, через які пройти самому дуже важко. Я заходив у глухі, темні, жаскі й небезпечні хащі, місця грищ змій, сов та шакалів.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: На мандрівного зреченика (парівраджакачар’ю) покладений обов’язок пізнавати Боже творіння в усьому його розмаїтті, самотньо мандруючи лісами, горами, містами, селами і так далі, щоб розвинути силу розуму й віру в Бога, а заразом просвітлювати людей, даючи їм Боже послання. Санн’ясі має обов’язок безстрашно йти на всі ці випробовування. І найліпший приклад санн’ясі нашої доби    —     це Господь Чайтан’я, що саме так мандрував джунґлями центральної Індії, просвітлюючи навіть тигрів, ведмедів, змій, оленів, слонів та інших звірів. За цієї доби Калі звичайній людині приймати санн’ясу заборонено. Той, хто змінює зовнішній одяг задля пропаґанди, не має нічого спільного з відначальним ідеалом санн’ясі. Потрібно інше: скласти обітницю цілковитої відмови від соціальних стосунків і присвятити себе винятково на служіння Господеві. Зміна одягу    —     не більше як формальність. Господь Чайтан’я не взяв імені, яке дають, посвячуючи в санн’ясу, і, йдучи слідами Господа Чайтан’ї, так звані санн’ясі доби Калі не повинні при посвяченні міняти свого імені. Для цієї доби настійно рекомендоване віддане служіння    —    слухати й оспівувати святі діяння Господа, отже, тому, хто складає обітницю зречености від сімейного життя, немає сенсу імітувати парівраджакачарій, якими були Нарада та Господь Чайтан’я. Слід просто розташуватися в будь-якому святому місці й присвятити весь час і сили на те, щоб слухати й повторювати святі писання, котрі залишили великі ачар’ї, як-от шість Ґосвамі Вріндавани.

Текст

паріш́ра̄нтендрійа̄тма̄хам̇
тр̣т̣-паріто бубгукшітах̣
сна̄тва̄ пітва̄ храде надйа̄
упаспр̣шт̣о
ґата-ш́рамах̣

Послівний переклад

паріш́ра̄нта   —   стомившись ; індрійа   —   тілом ; а̄тма̄   —   розумом; ахам  —  я; тр̣т̣-парітах̣  —  спраглий; бубгукшітах̣  —  і голодний ; сна̄тва̄   —   омившись ; пітва̄   —   і попивши води ; храде  —  в озері; надйа̄х̣  —  річки; упаспр̣шт̣ах̣  —  доторкнувшись; ґата  —  дістав полегкість від; ш́рамах̣  —  утоми.

Переклад

Мандри втомили мене, мої тіло і розум, я чув спрагу та голод. Тоді я омився в річковій затоці й напився води. Її дотик зняв геть усю мою втому.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Мандрівний зреченик може задовольнити потреби тіла    —    погамувати спрагу й голод    —    природними дарами, йому не потрібно жебрати в домогосподарів. Під двері домогосподаря він приходить не по милостиню, а щоб просвітлити його, давши духовне знання.

Текст

тасмін нірманудже ’ран̣йе
піппалопастха а̄ш́рітах̣
а̄тмана̄тма̄нам а̄тмастгам̇
йатга̄-ш́рутам ачінтайам

Послівний переклад

тасмін  —  у тому; нірманудже  —  безлюдному; аран̣йе  —  у лісі; піппала  —  бан’янове дерево; упастге  —  сидячи під; а̄ш́рітах̣  —  у захистку; а̄тмана̄  —  інтелектом; а̄тма̄нам  —  Наддушу; а̄тма-стгам  —  що перебуває в мені; йатга̄-ш́рутам  —   як чув од звільнених душ; ачінтайам—занурився в роздуми.

Переклад

По тому в лісі, де не було ні душі, всівшись у затінку бан’яна, використовуючи інтелект, я почав медитувати на Наддушу в собі, як навчився того від звільнених душ.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Не слід вигадувати своїх власних методів медитації . Авторитетні джерела     —     священні писання , які осягнуто через прозоре середовище, тобто істинного духовного вчителя, дають вичерпні відомості про те, як саме слід занурювати розум у роздуми про Наддушу, що міститься всередині кожної живої істоти. Таке бачення відданий розвиває, виконуючи любовне служіння Господеві з наказу духовного вчителя. Шрі Нарададжі зустрів істинних духовних вчителів, а що служив їм щиро, то став гідний просвітлення. Отже, він почав медитувати.

Текст

дгйа̄йаташ́ чаран̣а̄мбгоджам̇
бга̄ва-нірджіта-четаса̄
ауткан̣т̣гйа̄ш́ру-кала̄кшасйа
хр̣дй а̄сін ме ш́анаир харіх̣

Послівний переклад

дгйа̄йатах̣  —  так медитуючи; чаран̣а-амбгоджам  —  на лотосові стопи Бога-Особи, що живе в серці; бга̄ва-нірджіта  —   з розумом, перетвореним трансцендентною любов’ю до Господа; четаса̄  —  всією розумовою діяльністю (думками, почуттями й волінням); ауткан̣т̣гйа  —  прагнучи; аш́рукала  —   сльози потекли; акшасйа  —  з очей; хр̣ді  —  в моєму серці; а̄сіт—з’явився; ме—моєму; ш́анаіх̣—негайно; харіх̣—  Бог- Особа.

Переклад

Я зосередив на лотосових стопах Бога-Особи свій розум, що його перемінила трансцендентна любов, з моїх очей заструмували сльози, і одразу Бог-Особа Шрі Крішна з’явився на лотосі мого серця.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Велику вагу в цьому вірші має слово бгава. На рівень бгави піднімається той, хто вже має трансцендентну любовну прив’язаність до Господа. Найперший початковий ступінь називається шраддга, тобто прихильність до Верховного Господа. Щоб поглибити цю прихильність, треба спілкуватися з Його чистими відданими. Третій ступінь полягає у виконанні визначених правил і приписів відданого служіння. Це розсіює всі сумніви й викорінює всі особисті вади, що стримують поступ у відданому служінні.

Коли всі сумніви й особисті вади знищено, встановлюється тверда віра в трансцендентне, і смак до нього зростає. На дальшому рівні істоту починає сильно вабити до Бога, а по тому приходить бгава, початковий ступінь бездомісної любови до Господа. Згадані рівні    —    це лише різні стадії розвитку трансцендентної любови. Коли істоту заполонює трансцендентна любов, до неї приходить гостре відчуття розлуки, що є причиною екстазу восьми різновидів. Сльози котяться з очей відданого самі собою. У попередньому житті Шрі Нарада Муні, покинувши домівку, швидко піднявся на цей ступінь, і тому своїми розвинутими духовними чуттями, що були цілковито вільні від домішки будь-чого матеріального, зміг реально відчути присутність Господа.

Текст

према̄тібгара-нірбгінна-
пулака̄н̇го ’тінірвр̣тах̣
а̄нанда-самплаве ліно
на̄паш́йам убгайам̇ муне

Послівний переклад

према̄—любов; атібгара—безмірна; нірбгінна—яскраво відмітна; пулака  —  почуття щастя; ан̇ґах̣  —  різні частини тіла; аті-нірвр̣тах̣  —  переповнений; а̄нанда  —  екстаз; самплаве  —   в океані; лінах̣  —  занурений; на  —  не; апаш́йам  —  зміг бачити; убгайам  —  обох; муне  —  В’ясадево.

Переклад

О В’ясадево, тої миті все моє єство виповнило відчуття щастя, і всі члени мого тіла одне по одному ожили. Занурений в океан екстазу, я згубив з ока і себе, і Господа.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: В матеріальному житті немає нічого, що можна було б прирівняти до духовних щастя і гострого відчуття екстазу. Тому передати такі почуття засобами мови вкрай важко. Слова Шрі Наради Муні дають змогу побачити відсвіт духовного екстазу. Кожна частина тіла виконує якусь свою визначену функцію. Коли ж чуття осягають присутність Господа, вони цілковито пробуджуються, щоб служити Йому, бо у звільненому стані, служачи Господеві, вони діють повною мірою. Тому за трансцендентного екстазу, кожне окреме чуття оживає, щоб служити Господу. В цьому екстазі Нарада Муні не зміг більше споглядати себе і Господа.

Текст

рӯпам̇ бгаґавато йат тан
манах̣-ка̄нтам̇ ш́уча̄пахам
апаш́йан сахасоттастге
ваіклавйа̄д дурмана̄ іва

Послівний переклад

рӯпам  —  подоба; бгаґаватах̣  —  Бога-Особи; йат  —  сама по собі; тат  —  то; манах̣  —  розуму; ка̄нтам  —  бажана; ш́уча- апахам  —  знищує всі невідповідності; апаш́йан  —  не бачачи; сахаса̄  —  раптом; уттастге  —  підвівся; ваіклавйа̄т  —  стурбований; дурмана̄х̣  —  згубивши жадане; іва  —  неначе.

Переклад

Трансцендентна форма Господа, яка вона є, задовольняє прагнення розуму і враз очищує його від усіх суперечливих думок. Несподівано втративши з ока цю форму, я у великім хвилюванні підхопився, як звичайно буває, коли людина втрачає щось дуже жадане для неї.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Нарада Муні сам пересвідчився в тому, що Господь не є безформний. Проте Його форма не має нічого спільного з тими формами, які доступні нашому матеріальному сприйняттю. Протягом усього життя ми через зір сприймаємо різноманітні форми матеріального світу, але жодна з них не може задовольнити розум, як і не на силі вони знищити всі турботи розуму. Таку особливу якість має тільки трансцендентна форма Господа, і того, хто хоча б раз побачив її, вже ніколи не задовольнить ніщо інше; від того часу жодна форма матеріального світу не задоволить зору людини. Коли кажуть, що Господь безформний чи безособовий, це означає, що Він не має форми, яка мала б щось спільне із матеріальною формою, і що Він не подібний до жодної з особистостей матеріального світу.

Ми, духовні істоти, мавши вічні стосунки з тією трансцендентною формою Господа, з життя в життя шукаємо її, не знаходячи задоволення у жодній з форм, які пропонує для нашої втіхи матерія. Нарада Муні побачив шукану форму, але зараз втратив її з ока і у великім хвилюванні зірвався на ноги, щоб віднайти її. Нарада Муні знайшов те, що ми прагнемо знайти з життя у життя, тому зрозуміло, що втратити знайдене було для нього великим потрясінням.

Текст

дідр̣кшус тад ахам̇ бгӯйах̣
пран̣ідга̄йа мано хр̣ді
вікшама̄н̣о ’пі на̄паш́йам
авітр̣пта іва̄турах̣

Послівний переклад

дідр̣кшух̣  —  жадаючи побачити; тат  —  те; ахам  —  я; бгӯйах̣  —  знову; пран̣ідга̄йа  —  зосередивши розум; манах̣  —  розум; хр̣ді   —   на серці; вікшама̄н̣ах̣   —   сподіваючись бачити; апі  —  попри це; на  —  ніколи; апаш́йам  —  побачив Його; авітр̣птах̣   —   незадоволений; іва   —   ніби; а̄турах̣   —   вражений горем.

Переклад

Я жадав знову бачити Його, але хоч як зосереджувався на серці, прагнучи ще раз зріти трансцендентну форму Господа, я вже не бачив її. Від того мною запанував відчай.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Жоден механічний спосіб не допоможе побачити форми Господа. Побачити її можна тільки завдяки безпричинній милості Його Самого. Не в нашій владі наказувати Господеві, щоб Він явився перед нас,    —    це наче веліти сонцеві сходити, коли нам того заманеться. Сонце сходить зі своєї волі, і так само, ласкаво являючи Себе, Господь робить це лише зі Своєї безпричинної милости. Треба просто ждати, коли приспіє ця можливість, а тим часом виконувати визначені нам у відданому служінні Господеві обов’язки. Нарада Муні гадав, що побачити Господа допоможе той самий механічний спосіб, який привів до успіху першого разу, однак попри найбільші зусилля вдруге йому того не вдалося. Господь ні в чому ні перед ким не зобов’язаний. Полонити Його можна єдино бездомісною відданістю. Нашими матеріальними чуттями неможливо ні побачити, ні пізнати Його. Коли Господь задоволений щирими зусиллями відданого, який служить, цілковито покладаючись на Його милість, тоді, як на те Його ласка і воля, Він може появити Себе.

Текст

евам̇ йатантам̇ віджане
ма̄м а̄ха̄
ґочаро ґіра̄м
ґамбгіра-ш́лакшн̣айа̄ ва̄ча̄
ш́учах̣ праш́амайанн іва

Послівний переклад

евам  —  так; йатантам  —  тому, хто намагався; віджане  —  у тому відлюдному місці; ма̄м—мені; а̄ха—сказав; аґочарах̣—   поза сферою матеріального звуку; ґіра̄м  —  мову; ґамбгіра  —   поважну; ш́лакшн̣айа̄  —  приємну для слуху; ва̄ча̄  —  слова; ш́учах̣  —  горе; праш́амайан  —  полегшуючи; іва  —  мов.

Переклад

Аби розрадити мене, що старався медитувати на відлюдді, трансцендентний до всіх матеріальних описів Бог-Особа промовив повні змісту і приємні слова.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: У Ведах сказано, що Господа не осягнути матеріальним інтелектом і не змалювати матеріальними словами. Але можна з Його безпричинної милости розвинути чуття, які дозволять говорити до Нього чи чути Його. Такою є незбагненна енерґія Господа. Той, кого Він обдарував милістю, може Його почути. Господь був дуже задоволений з Наради Муні і тому вклав у нього силу чути Його. Однак людина, яка перебуває на випробовчому рівні реґульованого відданого служіння, безпосередньо відчути Господа не може. Така здатність Наради була особливим даром йому. Від втішних серцю слів Господа біль розлуки в нім певною мірою вщух. Відданий, що любить Бога, завжди страждає від розлуки з Ним, і тому повсякчасно перебуває в стані трансцендентного екстазу.

Текст

ханта̄смін̃ джанмані бгава̄н
ма̄ ма̄м̇ драшт̣ум іха̄рхаті
авіпаква-каша̄йа̄н̣а̄м̇
дурдарш́о ’хам̇ куйо
ґіна̄м

Послівний переклад

ханта  —  Нарадо; асмін  —  у цьому; джанмані  —  терміні життя; бгава̄н  —  ти; ма̄  —  не; ма̄м  —  Мене; драшт̣ум  —  бачити; іха  —  тут; архаті  —  заслуговуєш; авіпаква  —  незрілий; каша̄йа̄н̣а̄м  —  матеріальний бруд; дурдарш́ах̣  —  якого важко побачити; ахам  —  я; куйоґіна̄м  —  недовершеному в служінні.

Переклад

Нарадо [мовив Господь], на жаль, за цього життя ти більше не побачиш Мене. Тим, хто в своєму служінні недосконалі і ще не вповні звільнились від матеріальних вад, не дано бачити Мене.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: «Бгаґавад-ґіта» описує Бога-Особу як найчистішого, як Верховного й Абсолютну Істину. В Його особі не знайти й найлегшої тіні матеріального, а отже той, в кому є хоча б слід матеріальної прив’язаности, наблизитись до Нього не годний. Віддане служіння починається тоді, коли людина звільнилася принаймні від двох з ґун матеріальної природи: страсти й невігластва. Виявляється це в тому, що істота стає вільна од ками (хіті) й лобги (жадібности). Інакше кажучи, треба бути вільному від бажань задовольняти чуття й від ненаситности в чуттєвих втіхах. Ґуна, чи якість природи, якій притаманна рівновага і чуття міри,    —    це добро. Однак цілковито очиститися від будь-якого сліду матерії означає звільнитися також і від ґуни добра. Вважають, що той, хто усамітнюється в лісі, прагнучи побачити Бога, діє в ґуні добра. Проте піти в ліс, щоб досягти духовної досконалости, ще не запорука того, що людина на власні очі бачитиме Господа. Лише цілковито позбувшись будь-яких матеріальних прив’язаностей і втвердившись на трансцендентному рівні, відданий зможе зав’язати стосунки з Богом-Особою. Найліпший шлях до цього    —    жити в місці, де поклоняються трансцендентній формі Господа. Храм Господа    —    трансцендентне місце, тоді як ліс є добре місце для життя з матеріального погляду. Відданому-початківцю завжди радять за ліпше поклонятися Божеству Господа в храмі (виконувати арчану), аніж іти шукати Господа у ліс. Віддане служіння розпочинається з процесу арчани, і це ліпше, ніж усамітнюватися в лісі. За свого теперішнього життя, вже вільний од будь-яких матеріальних прагнень, Шрі Нарада Муні не йде до лісу    —    сама його присутність перетворює будь-яке місце на Вайкунтгу. Він мандрує з одної планети на іншу, перетворюючи людей, богів, кіннар, ґандгарв, ріші, муні та всіх інших на відданих Господа. Завдяки цьому такі віддані, як Прахлада Махараджа, Дгрува Махараджа та багато інших, почали на трансцендентному рівні служити Господеві. Отже, чистий відданий Господа, йдучи стопами Його великих відданих, як-от Нарада та Прахлада, присвячує себе на безперервний кіртан    —    уславлення Господа. Така проповідницька діяльність трансцендентна щодо всіх матеріальних характеристик.

Текст

сакр̣д йад дарш́ітам̇ рӯпам
етат ка̄ма̄йа те ’на
ґга
мат-ка̄мах̣ ш́анакаіх̣ са̄дгу
сарва̄н мун̃чаті хр̣ч-чгайа̄н

Послівний переклад

сакр̣т—лише раз; йат—що; дарш́ітам—показана; рӯпам—   форма; етат—це; ка̄ма̄йа—прагнень; те—твоїх; анаґга—   о чеснотний; мат  —  Мене; ка̄мах̣  —  бажання; ш́анакаіх̣  —   збільшуючи; са̄дгух̣  —  відданий; сарва̄н  —  усі; мун̃чаті  —  відкидає; хр̣т-ш́айа̄н  —  матеріальні бажання.

Переклад

О доброчесний, Я появив Себе тобі один-єдиний раз, та й то лише для того, щоб ти сильніше жадав Мене, бо що сильніше ти прагнутимеш до Мене, то більше звільнятимешся від матеріальних бажань.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Не буває такого, щоб у живої істоти не було бажань. Вона    —    не мертвий камінь. Істота мусить діяти, думати, відчувати й воліти. Але коли її думки, почуття й воління матеріальні, вона потрапляє в неволю; і навпаки, коли її думки, почуття й воління скеровані на служіння Господу, вона поступово звільнюється від усіх пут. Що більше істота віддає себе трансцендентному любовному служінню Господеві, то міцнішає її бажання служити Йому    —    така є трансцендентна природа божественного служіння. Матеріальним служінням можна пересититись, натомість духовне служіння Господу ніколи не пересичує і ніколи не скінчається. Можна все більше й більше прагнути трансцендентного любовного служіння Господеві    —    і ніколи не пересититись ним, не знайти йому кінця. Самовіддане служіння Господеві може дати людині трансцендентне відчуття Його присутности. Отже, зріти Господа означає служити Йому, бо служіння Йому й Він Сам невідмінні. Щирий відданий повинен просто далі служити Господеві, а Він певно вкаже нам де і яке служіння виконувати. Нарада не мав матеріальних бажань, проте, щоб посилити його прив’язаність до Бога, Господь сказав йому ці слова.

Текст

сат-севайа̄дірґгайа̄пі
джа̄та̄ майі др̣д̣га̄ матіх̣
хітва̄вадйам імам̇ локам̇

ґанта̄ мадж-джаната̄м асі

Послівний переклад

сат-севайа̄—служінням Абсолютній Істині; адірґгайа̄—протягом кількох днів; апі  —  навіть; джа̄та̄  —  здобувши; майі  —   в Мені; др̣д̣га̄  —  твердий; матіх̣  —  інтелект; хітва̄  —  відкинувши; авадйам  —  жалюгідні; імам  —  ці; локам  —  матеріальні світи; ґанта̄  —  йдучи; мат-джаната̄м  —  Моїми супутниками; асі  —  стають.

Переклад

Навіть кількох днів служіння Абсолютній Істині досить, щоб інтелект відданого усталився й зосередився на Мені. Від того часу відданий розвивається далі, щоб зрештою, покинувши ці повні скорботи матеріальні світи, стати Моїм супутником у трансцендентному світі.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Служити Абсолютній Істині означає служити Абсолютному Богові-Особі під керівництвом істинного духовного вчителя, який є прозоре середовище між Господом та відданим-неофітом. Відданий-початківець не здужає наблизитись до Абсолютного Бога-Особи через свої теперішні недосконалі матеріальні чуття, тому він вчиться виконувати трансцендентне служіння Господеві під керівництвом духовного вчителя. Така наука, навіть триваючи кілька днів, розвиває у відданого-початківця інтелект, якого потребує трансцендентне служіння. Зрештою це звільнює відданого від нескінченного перебування в матеріальних світах, і він підноситься до трансцендентного світу, Божого царства, де стає одним із звільнених супутників Господа.

Текст

матір майі нібаддгейам̇
на віпадйета кархічіт
праджа̄-сар
ґа-ніродге ’пі
смр̣тіш́ ча мад-ану
ґраха̄т

Послівний переклад

матіх̣  —  інтелект; майі  —  відданий Мені; нібаддга̄  —  залучений; ійам  —  цей; на  —  ніколи; віпадйета  —  відокремлюється; кархічіт  —  хоч коли; праджа̄  —  живі істоти; сарґа  —  під час творення; ніродге  —  також під час знищення; апі  —  навіть; смр̣тіх̣  —  пам’ять; ча  —  і; мат  —  з Моєї; ануґраха̄т  —   милости.

Переклад

Інтелект  , відданий Мені  , вовіки незнищенний  . Моєю ласкою навіть творення і знищення не перервуть твоєї пам’яті.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Не буває такого , щоб віддане служіння Богові-Особі пішло намарне. Бог-Особа є вічний, і тому інтелект, що застосований на службу Йому, і так само будь-яка пов’язана з Ним дія, також є вічні. В «Бгаґавад-ґіті» сказано, що таке трансцендентне служіння Богові-Особі зростає з життя в життя, і коли відданий досягає цілковитої зрілости, все те служіння робить його гідним приєднатись до товариства Бога-Особи. Служіння Богові ніколи не буває надаремне    —    воно накопичується й зростає, аж нарешті стає повністю зрілим.

Текст

ета̄вад уктвопарара̄ма тан махад
бгӯтам̇ набго-лін̇
ґам алін̇ґам іш́варам
ахам̇ ча тасмаі махата̄м̇ махійасе
ш́іршн̣а̄вана̄мам̇ відадге ’нукампітах̣

Послівний переклад

ета̄ват  —  так; уктва̄  —  промовивши; упарара̄ма  —  зупинився; тат   —   той ; махат   —   великий ; бгӯтам   —   дивовижний ; набгах̣ - лін̇ґам   —   уособлений у звуці ; алін̇ґам   —   невидимий окові; іш́варам  —  верховний владика; ахам  —  я; ча  —  і; тасмаі   —   Йому ; махата̄м   —   великому ; махійасе   —   славетному ; ш́іршн̣а̄—головою; авана̄мам—поклони; відадге—виконав; анукампітах̣  —  діставши Його ласку.

Переклад

На цьому верховний владика, уособлений в звуці й невидимий для очей, найбільше диво з усіх див, перервав Свою мову. Я ж на знак глибокої подяки шанобливо схилив перед Ним голову.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Бога - Особи видно не було, лише чутно, проте чути Господа    —    це однаково, що Його бачити. Своїм диханням Бог-Особа створив чотири Веди, і Його бачать і пізнають через трансцендентний звук Вед. Так само і «Бгаґавад-ґіта» представляє Господа в звуці, а звуковий образ Господа тотожний Його особі. З цього випливає, що постійне повторення трансцендентного звуку дає змогу побачити і почути Господа.

Текст

на̄ма̄нй анантасйа хата-трапах̣ пат̣ган
ґухйа̄ні бгадра̄н̣і кр̣та̄ні ча смаран
ґа̄м̇ парйат̣ам̇с тушт̣а-мана̄ ґата-спр̣хах̣
ка̄лам̇ пратікшан вімадо віматсарах̣

Послівний переклад

на̄ма̄ні  —  святе ім’я, славу й т. ін.; анантасйа  —  безмежного; хата-трапах̣  —  звільнившись від усіх формальностей матеріального світу; пат̣ган  —  виспівуючи, постійно читаючи тощо; ґухйа̄ні  —  таємничі; бгадра̄н̣і  —  надзвичайно сприятливі; кр̣та̄ні—діяння; ча—і; смаран—постійно пам’ятаючи; ґа̄м—   землю; парйат̣ан  —  мандруючи скрізь; тушт̣а-мана̄х̣  —  повністю вдоволений; ґата-спр̣хах̣  —  цілковито вільний від будь- яких матеріальних бажань; ка̄лам  —  час; пратікшан  —  очікуючи; вімадах̣  —  без гордощів; віматсарах̣  — незаздрісний.

Переклад

Я почав безнастанно, знову й знову повторювати святе ім’я Господа і оспівувати Його славу, не дбаючи ні за які умовності матеріального світу. Той, хто оспівує й пам’ятає трансцендентні ігри Господа, отримує з того найвищу користь. Так я, смиренно і беззаздрісно, повністю задоволений, мандрував усією землею.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Тут Нарада Муні, оповідаючи за себе, кількома реченнями змалював життя щирого відданого Господа. Отримавши від Господа чи від Його істинного представника посвяту, кожен щирий відданий з усією серйозністю береться оспівувати Господню славу. Він іде по світі, щоб інші теж могли почути за славетні діяння Господа. Такі віддані не прагнуть матеріальних здобутків. Ними рухає одне-єдине бажання: повернутися до Бога. І вони повернуться до Нього належного часу, коли підуть з матеріального тіла. Ці віддані мають перед собою найвищу мету    —    повернутись до Бога, і тому в них ні до кого немає заздрости чи ворожости, а те, що вони достойні повернутися до Бога, не робить їх погірдливими. Їхнє єдине заняття    —    повторювати й пам’ятати святе ім’я, славу та розваги Господа згідно з власними можливостями і поширювати це послання задля загального добра всіх людей, не сподіваючись ніякої матеріальної вигоди для себе.

Текст

евам̇ кр̣шн̣а-матер брахман
на̄сактасйа̄мала̄тманах̣
ка̄лах̣ пра̄дурабгӯт ка̄ле
тад̣іт сауда̄мані йатга̄

Послівний переклад

евам  —  так; кр̣шн̣а-матех̣  —  цілковито занурений у думки про Крішну; брахман   —   В’ясадево; на   —   не; а̄сактасйа   —   прив’язаного; амала-а̄тманах̣  —  цілковито вільного від будь- якого матеріального бруду; ка̄лах̣  —  смерть; пра̄дурабгӯт  —   явила себе; ка̄ле  —  свого часу; тад̣іт  —  блискавка; сауда̄мані  —  освітлюючи; йатга̄  —  немов.

Переклад

І так, о брахмано В’ясадево, належного часу я, думаючи тільки про Крішну, а тому ні до чого не прив’язаний і повністю вільний від матеріального забруднення, зустрів смерть, як спалах, що невіддільний від блискавки.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Цілковито зануритися в думки про Крішну означає очистись від бруду матеріальних прагнень. Багатія не приваблюють дріб’язкові дешеві речі, і так само відданого Господа Крішни, що йому забезпечено вступ до Божого царства, у вічне життя в повному знанні й блаженстві, природно не вабить матеріальний дріб’язок, що, наче тінь реальности чи манекен, не має вічної цінности. Така відсутність цікавости до минущих ціннот є відмітною рисою духовно багатої особистости. Належного часу    —    коли чистий відданий цілковито готовий    —    відбувається раптова зміна тіла, що її прийнято називати смертю. Смерть чистого відданого подібна до блискавки, яку завжди супроводжує спалах світла. Сказати інакше, покидаючи матеріальне тіло, з волі Всевишнього відданий миттєво переходить у тіло духовне. Навіть за життя такий відданий вже не відчуває ніяких прив’язаностей до матеріального, бо його тіло одуховнене, як у вогні стає вогнем розпечене до білого жару залізо.

Текст

прайуджйама̄не майі та̄м̇
ш́уддга̄м̇ бга̄
ґаватім̇ танум
а̄рабдга-карма-нірва̄н̣о
нйапатат па̄н̃ча-бгаутіках̣

Послівний переклад

прайуджйама̄не—нагороджений; майі—мені; та̄м—те; ш́уддга̄м  —  трансцендентне; бга̄ґаватім  —  придатне, щоб спілкуватися з Богом-Особою; танум  —  тіло; а̄рабдга  —  отримав; карма—діяльність задля плодів; нірва̄н̣ах̣—припинення; нйапатат  —  покинув; па̄н̃ча-бгаутіках̣  —  тіло з п’яти матеріальних елементів.

Переклад

Я покинув тіло, складене з п’яти матеріальних елементів, й отримав трансцендентне тіло, гідне супутника Бога-Особи. Так усі накопичені наслідки моєї діяльности задля плодів [карма] були знищені.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Бог-Особа відкрив Нараді, що той отримає трансцендентне тіло, яке дасть йому змогу стати супутником Господа. І Нарада отримав духовне тіло зараз по тому, як покинув тіло матеріальне. Трансцендентне тіло вільне від матеріальних нахилів і наділене трьома основними трансцендентними якостями: воно вічне, не підлягає дії матеріальних ґун і вільне від наслідків кармічної діяльности. Вада тіла матеріального в тому, що воно відначально цих трьох якостей позбавлене. Тіло ж відданого (від того часу, як він починає з відданістю служити Господу) одразу набуває трансцендентних властивостей. Це схоже на перетворення заліза під магнетичним впливом філософського каменю. Саме так діє трансцендентне віддане служіння. Отже, така зміна тіла у чистого відданого приводить до того, що він виходить з-під впливу причинно-наслідкових зв’язків трьох ґун-якостей матеріальної природи. Богоявлені писання містять численні свідоцтва щодо цього. Дгрува Махараджа, Прахлада Махараджа і багато інших відданих навіч змогли бачити Бога-Особу, навіть, здавалось, не змінивши тіла. Це означає, що природа тіла відданого з матеріальної перемінюється на трансцендентну. Таку думку, спираючись на достовірні писання, поділяють авторитети    —    Ґосвамі. В «Брахма-самхіті» сказано, що, починаючи від мікроба індра-ґопи й до великого царя небес Індри, всі живі істоти, підвладні дії закону карми, змушені страждати і насолоджуватисся, пожинаючи плоди своєї діяльности. Від цих наслідків вільний тільки відданий завдяки безпричинній милості верховного владики, Бога-Особи.

Текст

калпа̄нта ідам а̄да̄йа
ш́айа̄не ’мбгасй уданватах̣
ш́іш́айішор анупра̄н̣ам̇
вівіш́е ’нтар ахам̇ вібгох̣

Послівний переклад

калпа-анте  —  в кінці дня Брахми; ідам  —  це; а̄да̄йа  —  беручи разом; ш́айа̄не  —  щоб лягти; амбгасі  —  в причинних водах; уданватах̣  —  знищення; ш́іш́айішох̣  —  Бога-Особи (Нараяни), що лежав; анупра̄н̣ам  —  дихання; вівіш́е  —  увійшов; антах̣  —  усередину; ахам  —  я; вібгох̣  —  Господа Брахми.

Переклад

На кінці епохи, коли Бог-Особа Господь Нараяна поклався на води заглади, Брахма разом з усіма твірними елементами почав входити у Нього, і я теж увійшов у Нараяну з Його віддихом.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Як Господа Крішну знають як сина Васудеви, так Нараду знають як сина Брахми. Звільнені віддані Бога-Особи, як ось Нарада, сходять до матеріального світу тим самим способом, що і Він Сам. Як сказано в «Бгаґавад- ґіті», і народження, і дії Господа цілковито трансцендентні. Тому, за думкою авторитетів, коли Нарада народжується як син Брахми,    —    це теж трансцендентна гра. Його з’ява й відхід є явища фактично того ж рівня, що і з’ява й відхід Господа. Отже, Господь та Його віддані, як духовні істоти, водночас єдині й відмінні між собою. Вони належать до тої самої, трансцендентної, категорії.

Текст

сахасра-йуґа-парйанте
уттга̄йедам̇ сіср̣кшатах̣
марічі-міш́ра̄ р̣шайах̣
пра̄н̣ебгйо ’хам̇ ча джаджн̃іре

Послівний переклад

сахасра  —  тисяча; йуґа  —  4 300 000 років; парйанте  —  в кінці періоду; уттга̄йа  —  минувши; ідам  —  цей; сіср̣кшатах̣  —   побажав створити знов; марічі-міш́ра̄х̣  —  ріші, як-от Марічі; р̣шайах̣  —  усі ріші; пра̄н̣ебгйах̣  —  зі Своїх чуттів; ахам  —  я; ча  —  теж; джаджн̃іре  —  з’явився.

Переклад

По 4 300 000 000 сонячних років Брахма встав зі сну, щоб за Господньою волею знову творити, і тоді з трансцендентного тіла Господа були створені всі ріші: Марічі, Анґіра, Атрі та інші, і я з’явився разом із ними.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: День життя Брахми триває 4 320 000 000 сонячних років. Ці самі дані подає й «Бгаґавад-ґіта». Впродовж цього часу Брахмаджі лишається в йоґа-нідрі, спочиваючи в тілі Ґарбгодакашаї Вішну, з якого народився. А коли Брахма прокидається, за волею Господа розпочинається нове творення, і Брахма виступає виконавцем Його волі; в цей час з різних членів трансцендентного тіла Господа знову з’являються всі великі ріші і Нарада разом з ними. Це означає, що Нарада з’являється в тому самому трансцендентному тілі, як оце людина прокидається в тому самому тілі, котре мала відходячи до сну. Шрі Нарада вічно вільний пересуватися скрізь по всіх частинах матеріальних і трансцендентних творінь Усевишнього. З’являється він чи зникає, він завжди зберігає своє трансцендентне тіло, яке, на відміну від тіл зумовлених істот, не відрізняється від душі.

Текст

антар бахіш́ ча лока̄м̇с трін
парйемй аскандіта-вратах̣
ану
ґраха̄н маха̄-вішн̣ор
аві
ґга̄та-ґатіх̣ квачіт

Послівний переклад

антах̣  —  у трансцендентному світі; бахіх̣  —  у матеріальному світі; ча  —  і; лока̄н  —  планети; трін  —  три (підрозділи); парйемі  —  подорожую; аскандіта  —  незламної; вратах̣  —  обітниці; ануґраха̄т  —  з безпричинної ласки; маха̄-вішн̣ох̣  —  від Маха-Вішну (Каранодакашаї Вішну); авіґга̄та  —  безборонно; ґатіх̣  —  вступ; квачіт  —  будь-коли.

Переклад

Від того часу з ласки всемогутнього Вішну я безборонно подорожую і трансцендентним світом, і трьома сферами матеріального світу. Мені це даровано тому, що я втверджений у неперервному відданому служінні Господеві.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Згідно з «Бгаґавад-ґітою», існує три рівні матеріальних сфер: урдгва-лока (вищі планети), мадг’я-лока (середні планети) й адго-лока (нижчі планети). Над планетами урдгва-локи,тобто за Брахмалокою, починаються матеріальні оболонки всесвіту, а далі простягається безмежне духовне небо, в якому міститься безліч самосяйних планет    —     Вайкунтг. На цих планетах живе Сам Бог зі Своїми супутниками    —    вічно вільними живими істотами. Так само як і всемогутній Господь, що вільний пересуватися всіма частинами Свого творіння, Шрі Нараді Муні може без перешкод ступати на будь-яку з цих планет, належить вона до матеріального царства чи до царства духовного. В матеріальному світі на живі істоти впливають три якості матеріальної природи: добро, страсть і невігластво. Але Шрі Нарада Муні трансцендентний до цих матеріальних якостей і тому без перешкод може подорожувати будь-де. Нарада Муні    —    це звільнений космічний мандрівник.

Милість Господа Вішну не має причини і ні з чим не зрівнянна, але знають її з Його ласки тільки Його віддані. Тому відданий, на відміну від матеріалістів, тобто тих, хто діє задля насолоди плодами своєї діяльности, та умоглядних філософів, що під впливом відповідних ґун природи змушені зазнавати падіння, ніколи не падає. Вище вже йшлося про те, що ріші зазвичай не можуть вступити до трансцендентного світу, як це дано Нараді. За це мова у «Нарасімха Пурані». Одні ріші, як наприклад Марічі, є авторитети з кармічної діяльности, а інші, як Санака й Санатана, є авторитети з умоглядної філософії. Однак Шрі Нарада Муні є головний авторитет з трансцендентного відданого служіння Господеві. Усі великі авторитети у відданому служінні Господеві йдуть слідами Наради Муні, керуючись вказівками його «Нарада- бгакті-сутри», і завдяки цьому кожен відданий, безсумнівно, набуває якостей, які роблять його гідним увійти до Божого царства, на Вайкунтги.

Текст

дева-датта̄м іма̄м̇ він̣а̄м̇
свара-брахма-вібгӯшіта̄м
мӯрччгайітва̄ харі-катха̄м̇

ґа̄йама̄наш́ чара̄мй ахам

Послівний переклад

дева—від Верховного Бога-Особи (Шрі Крішни); датта̄м—   подарований; іма̄м  —  цей; він̣а̄м  —  струнний музичний інструмент; свара  —  музичний розмір; брахма  —  трансцендентний; вібгӯшіта̄м  —  прикрашений; мӯрччгайітва̄  —  видобуваючи звук; харі-катга̄м  —  трансцендентну вість; ґа̄йама̄нах̣  —   постійно співаючи; чара̄мі  —  пересуваюсь; ахам  —  я.

Переклад

Отак я й подорожую, завжди виспівуючи трансцендентне послання Господньої слави, і супроводжую свій спів грою на віні, що її, заряджену трансцендентним звуком, подарував мені Господь Крішна.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Про трансцендентний струнний інструмент, віну, яку дав Нараді Господь Шрі Крішна, йдеться в «Лінґа Пурані», про нього згадує і Шріла Джіва Ґосвамі. Цей трансцендентний інструмент тотожний Господу Шрі Крішні й Нараді, бо вони трансцендентні зі своєї природи. Звук, який виходить з цього інструменту, не може бути матеріальний, і діяння, що їхню славу ширить Нарада під супровід такої віни, теж є трансцендентні, цілковито вільні від матеріальної скверни. Сім пісенних розмірів: ша (шадджа), рі (рішабга), ґа (ґандгара), ма (мадг’яма), па (панчама), дга (дгайвата) і ні (нішада)    —    теж є трансцендентні і призначені спеціально для трансцендентного оспівування. Чистий відданий Господа, Шрі Нарададева завжди почувається зобов’язаним перед Господом за те, що Він подарував йому цей інструмент, і тому не перестає оспівувати трансцендентну славу Господа. Завдяки цьому його піднесене становище є непорушне. Ступаючи в слід Шріли Наради Муні, самореалізована душа в цьому матеріальному світі також повинна правильно використовувати музичні розміри (ша, рі, ґа, ма тощо), тобто в служінні Господу, і безнастанно оспівувати Господню славу. Це потверджено й у «Бгаґавад-ґіті».

Текст

праґа̄йатах̣ сва-вірйа̄н̣и
тіртга-па̄дах̣ прійа-ш́рава̄х̣
а̄хӯта іва ме ш́і
ґграм̇
дарш́анам̇ йа̄ті четасі

Послівний переклад

праґа̄йатах̣  —  так співаючи; сва-вірйа̄н̣і  —  Його діяння; тіртга-па̄дах̣  —  Господа, що Його лотосові стопи є джерело всіх чеснот і святости; прійа-ш́рава̄х̣  —  які тішать слух; а̄хӯтах̣  —  прикликаний; іва  —  наче; ме  —  до мене; ш́іґграм  —  дуже швидко; дарш́анам  —  показати; йа̄ті  —  з’являється; четасі  —  на троні серця.

Переклад

Верховний Господь Шрі Крішна, опис славетних розваг якого дає слухові втіху, наче на поклик, з’являється на троні мого серця, щойно я почну оспівувати Його святі діяння.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Абсолютний Б о г - Особ а не від мін ний в і д Свого трансцендентного імені, форми, ігор і так само від пов’язаних із ними звукових вібрацій. Як тільки чистий відданий занурюється у віддане служіння, слухаючи про Господа, оспівуючи Його ім’я, славу, діяння і пам’ятаючи їх, Господь одразу постає перед трансцендентним зором такого відданого, являючи Себе віддзеркаленим на свічаді його серця через духовне телебачення. Так чистий відданий, що зв’язаний з Господом любовним трансцендентним служінням, завжди відчуває Господню присутність. Кожному приємно чути, як його вихваляють    —    це притаманне психології будь-якого індивідууму. Це природний нахил, і Господь, а Він теж індивідуальна особистість, не є винятком із цієї психологічної закономірности, адже явища психіки кожної осібної душі є просто відображенням психологічних властивостей Абсолютного Господа. Різниця в тому лише, що Господь є найвеличніша з усіх особистостей і абсолютний у всіх Своїх виявах. Отже, нічого дивного, що Господа приваблює те, що чистий відданий оспівує Його славу. Господь абсолютний, а тому може явити Себе в образі, що уславлює Його, і такий образ тотожний Йому. Шріла Нарада співає славу Господеві не задля особистої вигоди    —    завдяки такому трансцендентному оспівуванню Нарада Муні має змогу відчувати присутність Господа, бо слава Господа невідмінна від Нього Самого.

Текст

етад дгй а̄тура-чітта̄на̄м̇
ма̄тра̄-спарш́еччгайа̄ мухух̣
бгава-сіндгу-плаво др̣шт̣о
харі-чарйа̄нуварн̣анам

Послівний переклад

етат  —  це; хі  —  певно; а̄тура-чітта̄на̄м  —  тих, чий розум завжди заполонюють турботи й тривоги; ма̄тра̄  —  об’єктів чуттєвої насолоди; спарш́а  —  чуттями; іччгайа̄  —  бажаючи; мухух̣  —  завжди; бгава-сіндгу  —  океан невігластва; плавах̣  —   корабель ; др̣шт̣ах̣   —   пересвідчився ; харі - чарйа   —   дії Харі, Бога-Особи; ануварн̣анам  —  постійне рецитування.

Переклад

На власному досвіді я переконався, що ті, хто завжди переповнені тривогами і турботами від бажання поєднувати чуття з їхніми об’єктами, можуть перетнути океан невігластва на найбільш придатному для цього кораблі, що ним є постійне оспівування трансцендентних діянь Верховного Господа.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Відмітною рисою живої істоти є те, що вона геть нездатна мовчати навіть недовгий час. Вона конче мусить щось робити, за щось думати чи щось казати. Матеріалісти головно думають та розмовляють за те, що тішить їхні чуття. А що це відбувається під впливом зовнішньої, ілюзорної енерґії, така чуттєва діяльність насправді не дає їм ніякого задоволення. Навпаки, їх заполонюють тривога та турботи. Це називають майа    —    «те, чого немає». Вони беруть за об’єкт насолоди те, що насолоди дати не може. Отож Нарада Муні, спираючись на власний досвід, стверджує, що такі розчаровані істоти, прив’язані до чуттєвої втіхи, можуть-таки знайти насолоду    —    насолоду постійного оспівування діянь Господа. Єдине, що треба    —    змінити об’єкт чуттєвої діяльности. Зупинити діяльність думки живої істоти, змусити її нічого не почувати, не бажати і не діяти неможливо. Але справжнє щастя можливе, потрібно одне що змінити зміст діяльности: замість розмовляти про політичну гру простого смертного можна розмовляти про те, як урядував Сам Господь; замість насолоджуватися грою кіноакторів можна зосередити увагу на діях Господа в товаристві Своїх вічних супутниць    —    ґопі чи Лакшмі. Зі Своєї безпричинної ласки всемогутній Бог-Особа сходить на Землю й діє майже як земна людина, проте Його вчинки водночас надзвичайні, бо Він    —    всемогутній. Він діє задля добра всіх зумовлених душ, бажаючи допомогти їм повернути свою увагу до трансцендентного. Зумовлені душі, які привабились до трансцендентного, поступово піднімуться до трансцендентного рівня і без ускладнень перетнуть океан невігластва, причину всіх страждань. Так, спираючись на власний досвід, каже визначний авторитет Шрі Нарада Муні. Ми теж зможемо переконатись у цьому, якщо ступатимемо у слід цього великого мудреця, найдорожчого Господеві відданого.

Текст

йама̄дібгір йоґа-патгаіх̣
ка̄ма-лобга-хато мухух̣
мукунда-севайа̄ йадват
татга̄тма̄ддга̄ на ш́а̄мйаті

Послівний переклад

йама-а̄дібгіх̣  —  йдучи шляхом практики самоопанування; йоґа-патгаіх̣  —  системою йоґи (здобуття містичної тілесної сили, щоб досягти божественного стану); ка̄ма  —  бажання чуттєвої втіхи; лобга  —  жага чуттєвого задоволення; хатах̣  —   приборкані ; мухух̣   —   назавжди ; мукунда   —   Бог - Особа ; севайа̄—служінням; йадват—як воно є; татга̄—так; а̄тма̄  —   душа; аддга̄   —   по справжньому; на   —   не; ш́а̄мйаті   —   вдовольняється.

Переклад

Через йоґу людина може й опанувати свої чуття, і тоді прагнення та хіть вже не турбуватимуть її, але самого цього замало, щоб задовольнити душу. Задоволення може дати лише служіння Богові-Особі.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Йоґу виконують задля того, щоб опанувати чуття. Вдавшись до фізичних засобів містичної йоґи: сидячих поз, вправ на контроль мислення, почуттів та волі, зосередження уваги, медитації    —    і вкінці занурившись у трансцендентне, людина може запанувати над своїми чуттями. Чуття порівнюють до отруйних змій, і йоґа призначена підкорити їх. Але Нарада Муні вказує на зовсім інший метод. Цей метод дозволяє опанувати чуття через трансцендентне любовне служіння Мукунді, Богові-Особі. Виходячи з власного досвіду, він каже, що віддане служіння Господеві куди дійовіше й практичніше за метод штучного приборкання чуттів. Служіння Господу Мукунді залучає чуття до трансцендентної діяльности, і для чуттєвого задоволення просто не лишається місця. Чуття не можуть бути бездіяльні. Стримувати їх штучно    —    однаково що не стримувати зовсім, адже, щойно з’являється якась нагода насолодитися, сильні, наче змії, чуття обов’язково використовують її. Історія знає багато таких прикладів: хоча б Вішвамітра Муні, що впав жертвою вроди Менаки. Проте звабно вбраній Майі, хоч як вона глибокої ночі старалася спокусити Тгакуру Харідасу, великого відданого, так і не вдалося спіймати його в свої тенета.

Смисл у тому, що без відданого служіння Господеві ані йоґа, ані сухі філософські побудови ні до чого не приведуть. Головним методом, що дозволяє піднятися до самоусвідомлення, є чисте віддане служіння Господеві, вільне од найменшої домішки діяльности задля її плодів, містичної йоґи чи умоглядної філософії. Таке чисте віддане служіння трансцендентне за своєю природою, тоді як йоґа та ґ’яна є методи підпорядковані. Коли котрась із них домішується до трансцендентного відданого служіння, воно вже не є трансцендентне    —    в цьому випадку його називають змішаним відданим служінням. Шріла В’ясадева, автор «Шрімад- Бгаґаватам», послідовно описує в своїй праці всі ці системи трансцендентного усвідомлення.

Текст

сарвам̇ тад ідам а̄кгйа̄там̇
йат пр̣шт̣о ’хам̇ твайа̄на
ґга
джанма-карма-рахасйам̇ ме
бгаваташ́ ча̄тма-тошан̣ам

Послівний переклад

сарвам  —  усе; тат  —  те, що; ідам  —  це; а̄кгйа̄там  —  описане; йат—усе, що; пр̣шт̣ах̣—запитаний; ахам—я; твайа̄—   тобою; анаґга—безгрішний; джанма—народження; карма—   діяльність; рахасйам  —  таємниці; ме  —  мої; бгаватах̣  —  тебе; ча  —  і; а̄тма  —  душі; тошан̣ам  —  на задоволення.

Переклад

О В’ясадево, ти повністю вільний од гріха. Ти прохав мене розповісти про себе    —    і ось я оповів тобі за своє народження та про те, що робив, аби пізнати себе. Це й тобі допоможе знайти вдоволення.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Щоб задоволити В’ясадевину цікавість, Нарада послідовно змалював йому весь шлях відданого служіння    —    від основ і аж по трансцендентний ступінь. Він розповів, як трансцендентне спілкування заронило в його серце насінину відданого служіння і як ця насінина належного часу проросла завдяки слуханню від мудреців. Таке слухання робить людину настільки неприв’язаною до земного, що навіть маленький хлопчик зміг усвідомити, що звістка про смерть матері    —    єдиного його захисника    —    це Боже благословення, і одразу, скориставшись із цієї можливости, вирушив шукати Господа. Хлопець усім серцем щиро прагнув стріти Господа, і Господь задовольнив його бажання, хоча нікому не дано бачити Господа матеріальним зором.

Нарада Муні також пояснив, як чисте трансцендентне служіння дозволяє позбутися накупчених наслідків кармічної діяльности, і розповів, як його матеріальне тіло перетворилося на духовне. Ввійти до духовного царства Господа можна тільки в духовному тілі, і цього гідний тільки чистий відданий. Нарада Муні на власному досвіді осягнув усі тайни трансцендентного самопізнання, а тому, слухаючи від такої авторитетної особистости, можна дістати певне уявлення про те, що дає життя у відданості. Такі відомості важко знайти навіть у текстах відначальних Вед: Веди та Упанішади лише натякають на це, не подаючи безпосередніх пояснень щодо предмету відданого служіння. З цього можна зробити висновок, що «Шрімад-Бгаґаватам» є зрілий плід усього дерева ведичної літератури.

Текст

сӯта ува̄ча
евам̇ самбга̄шйа бга
ґава̄н
на̄радо ва̄саві-сутам
а̄мантрйа він̣а̄м̇ ран̣айан
йайау йа̄др̣ччгіко муніх̣

Послівний переклад

сӯтах̣   —   Сута Ґосвамі  ; ува̄ча   —   сказав  ; евам   —   так  ; самбга̄шйа—звернувшись; бгаґава̄н—трансцендентно могутній; на̄радах̣  —  Нарада Муні; ва̄саві  —  на ім’я Васаві (Сат’яваті); сутам  —  син; а̄мантрйа  —  закликавши; він̣а̄м  —  інструмент; ран̣айан   —   приграючи; йайау   —   пішов; йа̄др̣ччгіках̣   —   куди бажав; муніх̣  —  мудрець.

Переклад

Сута Ґосвамі сказав: По тій мові Шріла Нарада Муні покинув товариство В’ясадеви і, граючи на своїй віні, рушив мандрувати, куди бажав.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Жива істота прагне володіти повною свободою    —    така її трансцендентна природа. Але свободу можна отримати тільки у трансцендентнім служінні Господу. Кожен, перебуваючи під чаром зовнішньої енерґії, гадає, що вільний, хоча насправді зв’язаний путами законів природи. Зумовлена душа не може вільно пересуватись з місця на місце навіть в межах цієї планети, дарма й згадувати за подорож із планети на планету. Однак такі абсолютно вільні душі, як Нарада, що повсякчасно оспівують Господню славу, мають повну свободу пересуватися не лише всією Землею, а й якою завгодно частиною всесвіту, ба й будь-де в небі духовному. Нам важко навіть уявити міру свободи таких істот,    —    вона рівна свободі Верховного Господа. Ніщо не змушує Нараду мандрувати, і ніхто не на силі перешкодити його вільному рухові. Така сама свобода лежить і в основі відданого служіння. Людина може якнайстаранніше дотримувати всіх приписів, але це ще не є запорука того, що вона робитиме поступ у відданому служінні. Так само нічим не спонукуване і товариство відданого    —    комусь пощастить, і він матиме це товариство, але можна й, докладаючи до того колосальних зусиль, не дістати його. Отак свобода    —    це головний стрижень відданого служіння у кожній сфері. Віддане служіння без свободи немислиме. Коли відданий офірує свою свободу Господеві, це не означає, що він втрачає всяку незалежність    —    навпаки, віддатися Господеві через прозоре середовище духовного вчителя означає здобути повноту свободи.

Текст

ахо деваршір дганйо ’йам̇
йат-кіртім̇ ш́а̄рн̇
ґадганванах̣
ґа̄йан ма̄дйанн ідам̇ тантрйа̄
рамайатй а̄турам̇ джа
ґат

Послівний переклад

ахо  —  хвала тобі; деваршіх̣  —  мудрець між півбогами; дганйах̣  —  хай щастить; айам йат  —  йому, який; кіртім  —  славу; ш́а̄рн̇ґа-дганванах̣  —  Бога-Особи; ґа̄йан  —  оспівуючи; ма̄дйан   —   насолоджуючись ; ідам   —   цим ; тантрйа̄   —   з інструментом ; рамайаті   —   підбадьорює ; а̄турам   —   згорьований ; джаґат  —  світ.

Переклад

Хвала, хвала Шрілі Нараді Муні і хай завжди щастить йому в усьому, адже він оспівує діяння Бога-Особи, насолоджуючись цим сам і даруючи радість усім стражденним душам усесвіту.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Граючи на своєму інструменті, Шрі Нарада Муні підносить славу трансцендентним діянням Господа і водночас дарує звільнення всім живим істотам, які страждають у матеріальному всесвіті. В ньому немає щасливих; те, що здається щастям,    —    це лише омана майі. Ілюзорна енерґія Господа така могутня, що щасливою почувається навіть свиня, що живиться бридкими випорожненнями. В матеріальному світі по-справжньому щасливих бути не може. Отож, Шріла Нарада Муні і подорожує невтомно усесвітом, прагнучи просвітити його нещасних жителів. Його місія    —     зробити так, щоб усі повернулись додому, до Бога. Такою є місія і всіх істинних відданих Господа, що йдуть стопами цього великого мудреця.

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до шостої глави Першої пісні «Шрімад-Бгаґаватам», назва якої «В’ясадева розмовляє з Нарадою».