Skip to main content

TEXT 25

VERŠ 25

Текст

Verš

анубандгам̇ кшайам̇ хім̇са̄м
анапекшйа ча паурушам
моха̄д а̄рабгйате карма
йат тат та̄масам учйате
anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate

Послівний переклад

Synonyma

анубандгам — майбутнього рабства; кшайам — руйнування; хім̇са̄м—та нещасть іншим; анапекшйа—не враховуючи наслідків; ча—також; паурушам—самовпевнене; моха̄т—ілюзією; а̄рабгйате — розпочате; карма — робота; йат — котре; тат — те; та̄масам—в ґун̣і невігластва; учйате—сказано, що є.

anubandham — budúca pripútanosť; kṣayam — zničenie; hiṁsām — a ubližovanie druhým; anapekṣya — bez ohľadu na následky; ca — tiež; pauruṣam — samoľúby; mohāt — z ilúzie; ārabhyate — začal; karma — čin; yat — ktorý; tat — ten; tāmasam — v kvalite nevedomosti; ucyate — vraví sa.

Переклад

Překlad

Діяльність тих, хто перебуває в ілюзії, нехтує приписами ш́а̄стр, не турбується, що його зв’язують власні вчинки, які спричиняють насильство й завдають страждання іншим — належить до ґун̣и невігластва.

A čin konaný z poblúznenia, bez ohľadu na pokyny písiem, na následky či budúcu pripútanosť a spôsobujúci ujmu druhým, sa považuje za čin v kvalite nevedomosti.

Коментар

Význam

Людині доводиться відповідати за свої дії перед державою або ж перед посланцями Верховного Господа, яких називають йамадӯтами. Безвідповідальна діяльність спричиняє безлад, тому що виконується всупереч приписів ш́а̄стр, ламає встановлені ними закони. Вона часто пов’язана із насильством й завдає страждань іншим живим істотам. Така безвідповідальна діяльність властива людині, яка сліпо вірить лише у власний досвід. Це і є ілюзія, і вся подібна ілюзорна діяльність походить з ґун̣и невігластва.

Človek sa za všetky svoje skutky zodpovedá splnomocneným vyslancom Najvyššieho Pána, Yamadūtom. Nezodpovedná činnosť je deštruktívna, lebo odporuje predpísaným zásadám písiem. Taká činnosť sa často vyznačuje násilím a spôsobuje ujmu iným živým bytostiam. Pohnútkou k takému nezodpovednému činu je osobná skúsenosť. Tomu sa hovorí ilúzia. A každá taká iluzórna činnosť je výplodom kvality nevedomosti.