Skip to main content

TEXT 24

VERŠ 24

Текст

Verš

йат ту ка̄мепсуна̄ карма
са̄хан̇ка̄рен̣а ва̄ пунах̣
кр̣ійате бахула̄йа̄сам̇
тад ра̄джасам уда̄хр̣там
yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam

Послівний переклад

Synonyma

йат—те, яке; ту—але; ка̄ма-ı̄псуна̄—тим, хто бажає плодів своєї роботи; карма—робота; са-ахан̇ка̄рен̣а—з его; ва̄—або; пунах̣— ще; крійате — виконується; бахула-а̄йа̄сам — з великим трудом; тат—те; ра̄джасам—у ґун̣і пристрасті; уда̄хр̣там—кажуть, що є.

yat — ktorý; tu — ale; kāma-īpsunā — s túžbou po plodoch; karma — čin; sa-ahaṅkāreṇa — s egom; — alebo; punaḥ — znovu; kriyate — konaný; bahula-āyāsam — s veľkým úsilím; tat — ten; rājasam — v kvalite vášne; udāhṛtam — hovorí sa.

Переклад

Překlad

Але діяльність, виконувану з великими зусиллями, щоб задовольнити свої бажання, яку диктує почуття оманного его, — називають діяльністю в ґун̣і пристрасті.

No čin, ktorý s veľkým úsilím koná človek túžiaci po uspokojení svojich túžob a ktorý je motivovaný falošným egom, taký čin náleží do kvality vášne.