Skip to main content

Bg. 18.25

Tekst

anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate

Synonyms

anubandham — af fremtidig trældom; kṣayam — ødelæggelse; hiṁsām — og lidelse for andre; anapekṣya — uden at overveje konsekvenserne; ca — også; pauruṣam — selvsanktioneret; mohāt — under illusion; ārabhyate — påbegyndes; karma — handling; yat — som; tat — den; tāmasam — i uvidenhedens kvalitet; ucyate — siges at være.

Translation

Den handling, der gøres under illusion uden hensyn til skriftlige retningslinjer og uden bekymring for fremtidige følger eller for den vold eller lidelse, den måtte forvolde andre, eller som er upraktisk, siges at være i uvidenhedens kvalitet.

Purport

FORKLARING: Man står til ansvar for sine handlinger enten over for staten eller over for den Højeste Herres repræsentanter, der kaldes yamadūtaerne. Uansvarlige handlinger er destruktive, for de undergraver skrifternes regulerende principper. Sådanne handlinger er ofte baseret på vold og medfører lidelse for andre levende væsener. Den form for uansvarligt arbejde gøres i lys af ens personlige erfaring. Dette kaldes illusion. Alt sådant illusorisk arbejde er et produkt af uvidenhedens kvalitet.