Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.25

Текст

анубандхам кш̣аям химса̄м
анапекш̣я ча пауруш̣ам
моха̄д а̄рабхяте карма
ят тат та̄масам учяте

Дума по дума

анубандхам – от бъдещо робство; кш̣аям – разрушение; химса̄м – в нещастие за другите; анапекш̣я – без грижа за последиците; ча – също; пауруш̣ам – по свое усмотрение; моха̄т – от илюзия; а̄рабхяте – започната; карма – работа; ят – която; тат – това; та̄масам – в гун̣ата на невежеството; учяте – се казва.

Превод

Действието, извършвано в илюзия, с пренебрежение към препоръките на писанията, без грижа за последиците или за насилието и страданието, причинени на другите, е в гун̣ата на невежеството.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Човек трябва да отговаря за действията си пред държавата или пред представителите на Върховния Бог, наричани Ямадӯти. Безотговорната работа е вредна, защото разрушава регулиращите принципи на писанията. Тя често се основава на насилие и причинява страдания на другите живи същества. Подобна безотговорна дейност почива само на личния опит. Това се нарича илюзия. И цялата тази илюзорна дейност е резултат от гун̣ата на невежеството.