Skip to main content

ТЕКСТ 18

18

Текст

Текст

артхбхва виничитйа
пратӣтасйпи нтмана
т чпи йушмач-чараа
севайха паруде
артга̄бга̄вам̇ вініш́чітйа
пратітасйа̄пі на̄тманах̣
та̄м̇ ча̄пі йушмач-чаран̣а-
севайа̄хам̇ пара̄н̣уде

Пословный перевод

Послівний переклад

артха-абхвам — не имеющий под собой никакой основы; виничитйа — установлено; пратӣтасйа — мнимых ценностей; апи — также; на — никогда; тмана — души; тм — то; ча — также; апи — итак; йушмат — твоим; чараа — стопам; севай — служа; ахам — я; паруде — смогу покончить.

артга-абга̄вам  —  без сутності; вініш́чітйа  —  визначивши; пратітасйа  —  гаданих цінностей; апі  —  також; на  —  ніколи; а̄тманах̣  —  душі; та̄м  —  те; ча  —  також; апі  —  так; йушмат  —  твоїм; чаран̣а  —  стопам; севайа̄  —  служінням; ахам  —  я; пара̄н̣уде  —  зможу відкинути.

Перевод

Переклад

Но я, мой господин, в неоплатном долгу перед тобой, ибо благодаря тебе я понял, что материальный мир, который кажется нам таким реальным, на самом деле призрачен. Я нисколько не сомневаюсь в том, что, служа твоим стопам, смогу наконец избавиться от своего заблуждения.

Що ж до мене, мій повелителю, то я твій боржник, бо тільки тепер, завдяки тобі, я зрозумів, що цей матеріальний прояв не має в собі ніякої істотності, хоча й здається реальністю. Я переконаний, що, слугуючи твоїм стопам, я зможу позбутися цієї ілюзії.

Комментарий

Коментар

Страдания обусловленной души иллюзорны и не имеют под собой реальной основы, подобно переживаниям человека, который видит во сне, как ему отрубают голову. Но хотя теоретически данное утверждение — непреложная истина, обыкновенному человеку или неофиту, стоящему в самом начале трансцендентного пути, чрезвычайно трудно осознать это на практике. Однако, служа стопам великих трансценденталистов, подобных Майтрее Муни, и постоянно общаясь с ними, человек сможет избавиться от заблуждения, заставляющего его думать, будто душа испытывает материальные страдания.

ПОЯСНЕННЯ: Страждання зумовленої душі цілковито зовнішні і самі по собі не мають реальної ваги, так само як відчуття людини, якій сниться, що їй відрізають голову. Та хоча з теоретичного погляду це суща істина, звичайній людині чи неофіту на шляху трансцендентного самоусвідомлення дуже важко втілити це твердження на практиці. Однак, якщо людина служить стопам великих трансценденталістів, як оце Майтрея Муні, і постійно спілкується з ними, вона дістає потрібну силу, щоб позбутися цієї ілюзії і більше не думати, що душа страждає від матеріальних злигоднів.