Skip to main content

TEXT 17

VERSO 17

Tekstas

Texto

ātma-sambhāvitāḥ stabdhā
dhana-māna-madānvitāḥ
yajante nāma-yajñais te
dambhenāvidhi-pūrvakam
ātma-sambhāvitāḥ stabdhā
dhana-māna-madānvitāḥ
yajante nāma-yajñais te
dambhenāvidhi-pūrvakam

Synonyms

Sinônimos

ātma-sambhāvitāḥ — patenkinti savimi; stabdhāḥ — įžūlūs; dhana-māna — turtų ir netikro prestižo; mada — iliuzijoje; anvitāḥ — panirę; yajante — atnašauja; nāma — vien dėl vardo; yajñaiḥ — aukas; te — jie; dambhena — iš puikybės; avidhi-pūrvakam — nesilaikydami taisyklių.

ātma-sambhāvitāḥ — acomodados; stabdhāḥ — cínicos; dhana-māna — de riqueza e falso prestígio; mada — na ilusão; anvitāḥ — absortos; yajante — executam sacrifícios; nāma — de nome apenas; yajñaiḥ — com sacrifícios; te — eles; dambhena — por orgulho; avidhi-pūrvakam — sem seguir nenhuma regra ou regulação.

Translation

Tradução

Patenkinti savimi begėdžiai, apgauti turtų ir netikro prestižo, jie kartais iš puikybės vien dėl akių aukoja aukas, nesilaikydami jokių taisyklių.

Acomodados e sempre cínicos, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio, eles às vezes orgulhosamente executam sacrifícios apenas de nome, sem seguirem nenhuma regra ou regulação.

Purport

Comentário

KOMENTARAS: Laikydami save pasaulio centru ir nepaisydami jokių autoritetų bei šventraščių, demoniški žmonės kartais atlieka vadinamąsias religines arba aukojimo apeigas. Nepripažindami jokių autoritetų, jie elgiasi labai iššaukiančiai. Dėl to kalta iliuzija, kurią gimdo turtų kaupimas ir netikras prestižas. Kartais tokie demonai imasi pamokslautojų vaidmens, klaidina žmones ir pagarsėja kaip religijos reformatoriai arba kaip Dievo inkarnacijos. Jie dėl akių atnašauja aukas arba garbina pusdievius, ar net išgalvoja savo pačių Dievą. Minia paskelbia tokį apsišaukėlį Dievu ir ima jį garbinti. Kvailiai jį laiko labai religingu ir dideliu dvasinio mokslo žinovu. O jis, apsirengęs rūbais, kuriais rengiasi davusieji atsižadėjimo įžadus, krečia visokiausias kvailystes. Tikrasis atsižadėjimas reikalauja laikytis daugybės apribojimų, tačiau demonai nė nemano jų laikytis. Jie galvoja, kad žmogus gali eiti bet kokiu savo paties išgalvotu keliu, ir kad bendro, visiems nustatyto kelio nėra. Šiame posme ypač pabrėžiamas žodis avidhi-pūrvakam, reiškiantis taisyklių ignoravimą. Tokios yra neišvengiamos neišmanymo ir iliuzijos pasekmės.

Julgando-se o máximo, sem se importar com nenhuma autoridade ou escritura, os demoníacos às vezes aparentemente executam rituais ou sacrifícios religiosos. E como não acreditam em autoridade, eles são muito cínicos. Isto se deve à ilusão causada pelo acúmulo de riqueza e falso prestígio. Às vezes, esses demônios assumem o papel de pregadores, desencaminham as pessoas e ficam conhecidos como reformadores religiosos ou como encarnações de Deus. Eles fazem um espetáculo com seus sacrifícios, ou adoram os semideuses, ou fabricam seu próprio Deus. Os homens comuns os têm como Deus e os adoram, e eles são considerados pelos tolos como avançados nos princípios da religião ou nos princípios do conhecimento espiritual. Eles se apresentam como se estivessem na ordem de vida renunciada e cometem todas as espécies de absurdos. Na verdade, há muitas restrições para quem renunciou a este mundo. Entretanto, os demônios não se importam com essas restrições. Eles pensam que todos podem seguir qualquer caminho que criarem; não existe nenhuma coisa tal como um caminho modelar que se tenha de seguir. A palavra avidhi-pūrvakam, que significa negligência em seguir as regras e regulações, é especialmente enfatizada aqui. Estas atitudes sempre se devem à ignorância e à ilusão.