Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Tekstas

Tekst

ātma-sambhāvitāḥ stabdhā
dhana-māna-madānvitāḥ
yajante nāma-yajñais te
dambhenāvidhi-pūrvakam
ātma-sambhāvitāḥ stabdhā
dhana-māna-madānvitāḥ
yajante nāma-yajñais te
dambhenāvidhi-pūrvakam

Synonyms

Synonyms

ātma-sambhāvitāḥ — patenkinti savimi; stabdhāḥ — įžūlūs; dhana-māna — turtų ir netikro prestižo; mada — iliuzijoje; anvitāḥ — panirę; yajante — atnašauja; nāma — vien dėl vardo; yajñaiḥ — aukas; te — jie; dambhena — iš puikybės; avidhi-pūrvakam — nesilaikydami taisyklių.

ātma-sambhāvitāḥ — selvtilfredse; stabdhāḥ — uforskammede; dhana- māna — af velstand og falsk prestige; mada — i forblændelsen; anvitāḥ — fordybede; yajante — de udfører offerhandlinger; nāma — kun af navn; yajñaiḥ — med offerhandlinger; te — de; dambhena — af stolthed; avidhi-pūrvakam — uden at følge nogen form for regler og forskrifter.

Translation

Translation

Patenkinti savimi begėdžiai, apgauti turtų ir netikro prestižo, jie kartais iš puikybės vien dėl akių aukoja aukas, nesilaikydami jokių taisyklių.

Selvtilfredse og altid uforskammede og vildledte af velstand og falsk prestige udfører de somme tider stolt offerhandlinger udelukkende af navn uden at følge nogen form for regler eller forskrifter.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Laikydami save pasaulio centru ir nepaisydami jokių autoritetų bei šventraščių, demoniški žmonės kartais atlieka vadinamąsias religines arba aukojimo apeigas. Nepripažindami jokių autoritetų, jie elgiasi labai iššaukiančiai. Dėl to kalta iliuzija, kurią gimdo turtų kaupimas ir netikras prestižas. Kartais tokie demonai imasi pamokslautojų vaidmens, klaidina žmones ir pagarsėja kaip religijos reformatoriai arba kaip Dievo inkarnacijos. Jie dėl akių atnašauja aukas arba garbina pusdievius, ar net išgalvoja savo pačių Dievą. Minia paskelbia tokį apsišaukėlį Dievu ir ima jį garbinti. Kvailiai jį laiko labai religingu ir dideliu dvasinio mokslo žinovu. O jis, apsirengęs rūbais, kuriais rengiasi davusieji atsižadėjimo įžadus, krečia visokiausias kvailystes. Tikrasis atsižadėjimas reikalauja laikytis daugybės apribojimų, tačiau demonai nė nemano jų laikytis. Jie galvoja, kad žmogus gali eiti bet kokiu savo paties išgalvotu keliu, ir kad bendro, visiems nustatyto kelio nėra. Šiame posme ypač pabrėžiamas žodis avidhi-pūrvakam, reiškiantis taisyklių ignoravimą. Tokios yra neišvengiamos neišmanymo ir iliuzijos pasekmės.

FORKLARING: Idet de tror sig et og alt, udfører dæmoniske personer af og til såkaldte religiøse eller ritualistiske offerhandlinger uden at bryde sig om hverken autoriteter eller skrifter. Og siden de ikke tror på nogen autoritet, er de helt skamløse. Dette udspringer af den illusion, der er en følge af at have samlet sig en smule velstand og falsk prestige. Undertiden påtager sådanne dæmoner sig rollen som prædikanter, vildleder folk og bliver kendte som religiøse reformatorer eller inkarnationer af Gud. De udfører offerhandlinger for et syns skyld, eller de tilbeder halvguder eller opfinder deres egen Gud. Almindelige mennesker udråber dem til Gud og dyrker dem, og tåber anser dem for at være avancerede i religiøse principper eller i principperne for åndelig viden. De iklæder sig den forsagende ordens klædedragt og foretager sig alle mulige absurde ting i denne påklædning. I virkeligheden er der så mange restriktioner for den, der har forsaget denne verden. Dæmonerne bryder sig imidlertid ikke om sådanne restriktioner. De tror, at man kan skabe sin egen vej, ligegyldigt hvad. Der er ingen såkaldt standardvej, man skal følge. Her bliver ordet avidhi-pūrvakam, der betyder “at lade hånt om reglerne og forskrifterne”, især betonet. Disse ting skyldes altid uvidenhed og illusion.