Skip to main content

TEXT 40

TEXT 40

Texte

Текст

na tad asti pṛthivyāṁ vā
divi deveṣu vā punaḥ
sattvaṁ prakṛti-jair muktaṁ
yad ebhiḥ syāt tribhir guṇaiḥ
на тад асті пр̣тгівйа̄м̇ ва̄
діві девешу ва̄ пунах̣
саттва̄ пракр̣ті-джаір муктам̇
йад ебгіх̣ сйа̄т трібгір ґун̣аіх̣

Synonyms

Послівний переклад

na: ne pas; tat: cela; asti: il y a; pṛthivyām: sur terre; vā: ou; divi: dans le système planétaire supérieur; deveṣu: parmi les devas; vā: ou; punaḥ: encore; sattvam: d’existence; prakṛti-jaiḥ: née de la nature matérielle; muktam: libérée; yat: qui; ebhiḥ: de l’influence de ces; syāt: est; tribhiḥ: trois; guṇaiḥ: guṇas.

на—не; тат—те; асті—існує; пр̣тгівйа̄м—на Землі; ва̄—або; діві—на вищий планетній системі; девешу—серед напівбогів; ва̄— або; пунах̣—знову; саттвам—створіння; пракр̣ті-джаіх̣—що народжує матеріальна природа; муктам—звільненого; йат—те; ебгіх̣—від впливу цих; сйа̄т̣—є; трібгіх̣—трьох; ґун̣аіх̣ґун̣ матеріальної природи.

Translation

Переклад

Nul être, que ce soit sur terre ou parmi les devas sur les systèmes planétaires supérieurs, n’est libre de l’influence des trois guṇas issus de la nature matérielle.

Немає жодної істоти ні на цій планеті, ні серед напівбогів на вищих планетних системах, котра була б вільною від впливу цих ґун̣ів, породжень матеріальної природи.

Purport

Коментар

Le Seigneur explique ici que l’influence des trois guṇas s’étend à l’univers entier.

Тут Господь робить підсумок загального впливу трьох ґун̣ матеріальної природи на всесвіт.