Skip to main content

Word for Word Index

vrajam etya
regresar a Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.53
nanda-vrajam
los pastizales de vacas de Nanda Mahārāja — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.26
a la aldea o la casa de Nanda Mahārāja — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.51
vrajam
todos los habitantes de Vraja — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.29
a Vṛndāvana — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.66, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.31
a Vraja-dhāma, Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.9
a la tierra de Vraja — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.7
a Vrajabhūmi, la morada de Nanda Mahārāja — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.41
a la aldea de Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.1
Vṛndāvana-dhāma, la morada de Nanda Mahārāja — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.37-39
Gokula Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.27
en Vrajabhūmi, la tierra de Mahārāja Nanda y Yaśodā. — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.20

Filter by hierarchy