Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.1

Texto

śrī-śuka uvāca
gargaḥ purohito rājan
yadūnāṁ sumahā-tapāḥ
vrajaṁ jagāma nandasya
vasudeva-pracoditaḥ

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; gargaḥ — Garga Muni; purohitaḥ — el sacerdote; rājan — ¡oh, rey Parīkṣit!; yadūnām — de la dinastía Yadu; su-mahā-tapāḥ — muy elevado en cuanto a austeridades y penitencias; vrajam — a la aldea de Vrajabhūmi; jagāma — fue; nandasya — de Mahārāja Nanda; vasudeva-pracoditaḥ — inspirado por Vasudeva.

Translation

Śukadeva Gosvāmī dijo: ¡Oh, Mahārāja Parīkṣit!, el sacerdote de la dinastía Yadu, Garga Muni, que era muy elevado en cuanto a austeridades y penitencias, inspirado por Vasudeva, fue a visitar el hogar de Nanda Mahārāja.