Skip to main content

Text 35

ВІРШ 35

Texto

Текст

sūta uvāca
kṛpayā sneha-vaiklavyāt
sūto viraha-karśitaḥ
ātmeśvaram acakṣāṇo
na pratyāhātipīḍitaḥ
сӯта ува̄ча
кр̣пайа̄ снеха-ваіклавйа̄т
сӯто віраха-карш́ітах̣
а̄тмеш́варам ачакша̄н̣о
на пратйа̄ха̄тіпід̣ітах̣

Palabra por palabra

Послівний переклад

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī dijo; kṛpayā — por una gran compasión; sneha-vaiklavyāt — trastorno mental debido a un profundo afecto; sūtaḥ — Sañjaya; viraha-karśitaḥ — afligido por la separación; ātma-īśvaram — su amo; acakṣāṇaḥ — al no ver; na — no; pratyāha — respondió; ati-pīḍitaḥ — estando muy acongojado.

сӯтах̣ ува̄ча  —  Сута Ґосвамі сказав; кр̣пайа̄  —  співчуваючи від усього серця; снеха-ваіклавйа̄т  —  розумовий розлад через глибоку прив’язаність; сӯтах̣  —  Санджая; віраха-карш́ітах̣  —  у розпачі від розлуки; а̄тма-іш́варам  —  зі своїм паном; ачакша̄н̣ах̣  —  не побачивши його; на  —  не; пратйа̄ха  —   відповів; аті-під̣ітах̣  —  надто зажурений.

Traducción

Переклад

Sūta Gosvāmī dijo: Por compasión y debido a la agitación de la mente, Sañjaya se acongojó al no ver a su propio amo, Dhṛtarāṣṭra, y no pudo responderle bien a Mahārāja Yudhiṣṭhira.

Сута Ґосвамі сказав: Санджая, не побачивши у палаці Дгрітараштри, свого пана, був переповнений співчуттям, глибоко схвильований та засмучений і тому не зміг належно відповісти Махараджі Юдгіштгірі.

Significado

Коментар

Sañjaya había sido el asistente personal de Mahārāja Dhṛtarāṣṭra por muchísimo tiempo, y por eso tuvo la oportunidad de estudiar la vida de Dhṛtarāṣṭra. Y cuando vio finalmente que Dhṛtarāṣṭra había dejado el hogar sin que él lo supiera, sus pesares no tuvieron límite. Él había sentido mucha lástima por Dhṛtarāṣṭra, ya que en la contienda de la batalla de Kurukṣetra el rey Dhṛtarāṣṭra lo había perdido todo —hombres y dinero—, y al final, el rey y la reina habían tenido que irse del hogar totalmente frustrados. Él estudió la situación a su manera, porque no sabía que Vidura había despertado la visión interna de Dhṛtarāṣṭra y que, por lo tanto, este último había dejado el hogar con entusiasmo y alegría, para tener una vida mejor después de irse del oscuro pozo del hogar. A menos que se esté convencido de que hay una vida mejor después de renunciar a la vida actual, uno no puede mantenerse en la orden de vida de renuncia simplemente mediante una ropa artificial o permaneciendo fuera de casa.

Санджая, протягом довгого часу бувши особистим секретарем Махараджі Дгрітараштри, мав добру нагоду вивчити звички свого пана. І коли він побачив, що Дгрітараштра, нічого йому не сказавши, покинув дім, його смуткові не було меж. Санджая щиро співчував Дгрітараштрі, бо через битву на Курукшетрі цар Дгрітараштра втратив усе    —    і людей, і маєтки, і накінець цареві з царицею, розчарованим до краю, довелося покинути дім. Санджая розцінював те, що сталося, по-своєму, бо не знав, що Відура допоміг Дгрітараштрі духовно прозріти і що той покинув дім у радісному піднесенні, сповнений віри в ліпше життя після того, як він, наче з темного колодязя, вибрався з дому. Якщо не мати міцної віри в те, що після зречення життя буде ліпше, то у зреченні не втриматись, хоч би й змінити зовні одяг і віддалитись від дому.