Skip to main content

Text 226

Text 226

Texto

Verš

‘nirgrantha hañā’ — ei duṅhāra ‘viśeṣaṇa’
āra artha śuna, yaiche sādhura saṅgama
‘nirgrantha hañā’ — ei duṅhāra ‘viśeṣaṇa’
āra artha śuna, yaiche sādhura saṅgama

Palabra por palabra

Synonyma

nirgrantha hañā — volverse nirgrantha; ei — este; duṅhāra — de ambos; viśeṣaṇa — el adjetivo; āra artha — otro significado; śuna — escucha, por favor; yaiche — en el cual; sādhura saṅgama — hay relación con devotos.

nirgrantha hañā — stávající se nirgranthou; ei — toto; duṅhāra — obou; viśeṣaṇa — přídavné jméno; āra artha — další význam; śuna — prosím poslouchej; yaiche — ve kterém; sādhura saṅgama — je společnost oddaných.

Traducción

Překlad

«La palabra “nirgrantha” se puede tomar como un adjetivo que modifica a “muni” y a “ātmārāma”. Tiene otro significado, que te explicaré ahora, y que indica relación con un devoto. Escucha cómo, por medio de la compañía de devotos, hasta un nirgrantha puede volverse devoto.

„Slovo ,nirgranthà lze použít jako přídavné jméno blíže určující obsah slov ,munì a ,ātmārāmà. Můžeš si však ode Mne vyslechnout ještě jiný význam, označující společnost oddaného. Nyní vysvětlím, jak se ve společnosti oddaných může i nirgrantha stát oddaným.“