Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Texto

Tekstas

agnir jyotir ahaḥ śuklaḥ
ṣaṇ-māsā uttarāyaṇam
tatra prayātā gacchanti
brahma brahma-vido janāḥ
agnir jyotir ahaḥ śuklaḥ
ṣaṇ-māsā uttarāyaṇam
tatra prayātā gacchanti
brahma brahma-vido janāḥ

Palabra por palabra

Synonyms

agniḥ — fuego; jyotiḥ — luz; ahaḥ — día; śuklaḥ — la quincena blanca; ṣaṭ-māsāḥ — los seis meses; uttara-ayanam — cuando el Sol pasa al lado norte; tatra — ahí; prayātāḥ — aquellos que mueren; gacchanti — van; brahma — al Absoluto; brahma-vidaḥ — que conocen al Absoluto; janāḥ — personas.

agniḥ — ugnis; jyotiḥ — šviesa; ahaḥ — diena; śuklaḥ — kai mėnulis pilnėja; ṣaṭ-māsāḥ — šeši mėnesiai; uttara-ayanam — saulei krypstant į šiaurę; tatra — tada; prayātāḥ — tie išėjusieji; gacchanti — eina; brahma — į Absoliutą; brahma-vidaḥ — žinantys Absoliutą; janāḥ — žmonės.

Traducción

Translation

Aquellos que conocen al Brahman Supremo llegan a ese Supremo yéndose del mundo durante la influencia del dios del fuego, durante la luz, en un momento auspicioso del día, durante la quincena de la Luna creciente o durante los seis meses en que el Sol viaja por el norte.

Pažinusieji Aukščiausiąjį Brahmaną pasiekia Jį išeidami iš pasaulio viešpataujant ugnies dievui, šviesoje, palankiu dienos metu, kai mėnulis pilnėja, arba per tuos šešetą mėnesių, kai saulė krypsta į šiaurę.

Significado

Purport

Cuando se mencionan el fuego, la luz, el día y la quincena de la Luna, se sobrentiende que por sobre todos ellos hay diversas deidades regentes que organizan todo para el paso del alma. A la hora de la muerte, la mente lo transporta a uno por la senda que lleva a una nueva vida. Si uno abandona el cuerpo en el momento que se señaló antes, ya sea por accidente o por disposición, le es posible llegar al brahma-jyotir impersonal. Los místicos que están adelantados en la práctica del yoga pueden planear en qué momento y lugar van a dejar el cuerpo. Los demás no tienen ningún control sobre ello; si por accidente se van en un momento auspicioso, entonces no regresarán al ciclo del nacimiento y la muerte, pero si no es así, hay muchas probabilidades de que tengan que regresar. Sin embargo, para el devoto puro en estado de conciencia de Kṛṣṇa no hay el temor de que pueda regresar, ya sea que abandone el cuerpo en un momento auspicioso o inauspicioso, por accidente o por disposición.

KOMENTARAS: Kai kalbama apie ugnį, šviesą, dieną ir dviejų savaičių mėnulio periodą, tai reiškia, kad visus šiuos reiškinius valdo įvairios dievybės, besirūpinančios sielos iškeliavimu. Mirties metu žmogaus mintys nutiesia jam kelią į naują gyvenimą. Jei žmogus atsitiktinai arba specialiai tam pasiruošęs palieka kūną aukščiau minėtu laiku, jis gali pasiekti beasmenį brahmajyoti. Mistikai, gerai įvaldę yogos praktiką, pasirenka laiką ir vietą kūnui palikti. Tačiau tie, kurie tam neturi įtakos ir tik atsitiktinai išėjo palankiu metu, vis tiek negrįš į gimimo ir mirties ratą. Priešingu atveju sugrįžimas labai tikėtinas. Tačiau tyram Kṛṣṇos sąmonės bhaktui dėl sugrįžimo nėra ko baimintis. Jo atveju nesvarbu, ar jis paliks kūną palankiu ar nepalankiu momentu, atsitiktinai ar tam pasiruošęs.