Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 8.24

Текст

агнир джьотир ахах̣ шуклах̣
ш̣ан̣-ма̄са̄ уттара̄ян̣ам
татра прая̄та̄ гаччханти
брахма брахма-видо джана̄х̣

Дума по дума

агних̣ – огън; джьотих̣ – светлина; ахах̣ – ден; шуклах̣ – двете седмици, през които Луната расте; ш̣ат̣-ма̄са̄х̣ – шестте месеца; уттара-аянам – когато Слънцето преминава над северната страна; татра – там; прая̄та̄х̣ – всички, които напускат; гаччханти – отиват; брахма – при Абсолюта; брахма-видах̣ – които познават Абсолюта; джана̄х̣ – личности.

Превод

Тези, които познават Върховния Брахман, го достигат, ако напуснат този свят по светло, когато влияе полубогът на огъня; в благоприятен момент през деня, през двете седмици, когато Луната расте, или през шестте месеца, когато Слънцето пътува на север.

Коментар

Със споменаването на огъня, светлината, деня и двете седмици на Луната, трябва да се има предвид, че всички те са управлявани от различни полубогове, които насочват душата по нейния път. В мига на смъртта умът води човека към новия живот. Ако случайно или преднамерено напусне тялото си във времето, посочено по-горе, човек може да достигне безличностното брахмаджьоти. Напредналите в йога мистици могат да изберат по кое време и на кое място да напуснат тялото си. Другите нямат контрол над това – ако умрат в такъв благоприятен момент, те няма да се върнат в цикъла на раждането и смъртта; в противен случай съществуват всички възможности да се завърнат. За чистия предан в Кр̣ш̣н̣а съзнание няма опасност от връщане, независимо дали ще напусне тялото си в благоприятен, или неблагоприятен момент, случайно или по своя воля.