Skip to main content

TEXT 24

24. VERS

Texto

Szöveg

agnir jyotir ahaḥ śuklaḥ
ṣaṇ-māsā uttarāyaṇam
tatra prayātā gacchanti
brahma brahma-vido janāḥ
agnir jyotir ahaḥ śuklaḥ
ṣaṇ-māsā uttarāyaṇam
tatra prayātā gacchanti
brahma brahma-vido janāḥ

Palabra por palabra

Szó szerinti jelentés

agniḥ — fuego; jyotiḥ — luz; ahaḥ — día; śuklaḥ — la quincena blanca; ṣaṭ-māsāḥ — los seis meses; uttara-ayanam — cuando el Sol pasa al lado norte; tatra — ahí; prayātāḥ — aquellos que mueren; gacchanti — van; brahma — al Absoluto; brahma-vidaḥ — que conocen al Absoluto; janāḥ — personas.

agniḥ – tűz; jyotiḥ – fény; ahaḥ – nappal; śuklaḥ – a telő hold két hete; ṣaṭ-māsāḥ – a hat hónap; uttara-ayanam – amikor a Nap az északi féltekén jár; tatra – ott; prayātāḥ – akik eltávoznak; gacchanti – elmennek; brahma – az Abszolúthoz; brahma-vidaḥ – akik ismerik az Abszolútat; janāḥ – személyek.

Traducción

Fordítás

Aquellos que conocen al Brahman Supremo llegan a ese Supremo yéndose del mundo durante la influencia del dios del fuego, durante la luz, en un momento auspicioso del día, durante la quincena de la Luna creciente o durante los seis meses en que el Sol viaja por el norte.

A Legfelsőbb Brahmant ismerők úgy érik el e Legfelsőbbet, hogy vagy nappal egy kedvező pillanatban, vagy a tűzisten befolyásának idején, vagy a fényben, vagy a telő hold két hetében, vagy a Nap északi pályájának hat hónapja alatt távoznak el a világból.

Significado

Magyarázat

Cuando se mencionan el fuego, la luz, el día y la quincena de la Luna, se sobrentiende que por sobre todos ellos hay diversas deidades regentes que organizan todo para el paso del alma. A la hora de la muerte, la mente lo transporta a uno por la senda que lleva a una nueva vida. Si uno abandona el cuerpo en el momento que se señaló antes, ya sea por accidente o por disposición, le es posible llegar al brahma-jyotir impersonal. Los místicos que están adelantados en la práctica del yoga pueden planear en qué momento y lugar van a dejar el cuerpo. Los demás no tienen ningún control sobre ello; si por accidente se van en un momento auspicioso, entonces no regresarán al ciclo del nacimiento y la muerte, pero si no es así, hay muchas probabilidades de que tengan que regresar. Sin embargo, para el devoto puro en estado de conciencia de Kṛṣṇa no hay el temor de que pueda regresar, ya sea que abandone el cuerpo en un momento auspicioso o inauspicioso, por accidente o por disposición.

Amikor a tűzről, a fényről, a nappalról és a telő hold két hetéről olvasunk, tudnunk kell, hogy mindegyik fölött egy félisten uralkodik, s ők engednek szabad utat a léleknek. A halál pillanatában az elme visz el bennünket új életünkhöz. Ha valaki az említett időpontokban hagyja el testét, akár véletlenül, akár szándékosan, az eljuthat a személytelen brahmajyotiba. A yogában jártas misztikusok képesek kiválasztani a megfelelő időpontot és helyet testük elhagyására. Mások erre nem képesek – ha véletlenül egy kedvező pillanatban távoznak el, akkor nem térnek vissza a születés és halál körfolyamatába, másképp azonban minden esélyük megvan erre. Ám a tiszta Kṛṣṇa-tudatú bhaktának – akár kedvező, akár kedvezőtlen időpontban, akár saját akaratából, akár véletlenül hagyja el a testét – nem kell félnie attól, hogy visszatér.